VN bekritiseren streng vluchtelingenbeleid EU

07-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Voor veel mensen die op de vlucht zijn om te ontkomen aan vervolging in hun eigen land is Europa een vrijwel onneembare vesting. De enige manier om Europa binnen te komen is zich er te laten binnensmokkelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Unhcr heeft laten uitvoeren.

Volgens de Unhcr leiden repressieve maatregelen alléén waarschijnlijk niet tot een oplossing van de smokkel en andere vluchtmethoden van mensen. Er moeten in plaats daarvan legale en veilige migratiemogelijkheden voor alle vluchtelingen komen.

Eerder deze week kreeg ook Nederland kritiek van de Unhcr. Het nieuwe vreemdelingenbeleid zou de lat voor potentiële vluchtelingen veel te hoog leggen De Unhcr pleit ervoor dat Europese landen in hun migratie- en asielpolitiek meer ruimte bieden aan mensen die vervolging hebben te duchten.

'Als Europa mensensmokkel al zou weten uit te bannen, zou dit tevens het einde van het bestaande Europese asielbeleid betekenen,' stelt het rapport. 'Opvallend is verder dat de meest gesmokkelde nationaliteiten zoals Iraki's en Afghanen volgens Europa's eigen asielprocedures ook zeer hoog scoren wanneer het om erkenning als vluchteling gaat. Naar schatting tussen eenderde en tweederde van de meest gesmokkelde nationaliteiten wordt uiteindelijk ook erkend.'

Het Unhcr-rapport 'Trafficking and Smuggling of Refugees - The End Game of European Asylum Policy?' is geschreven door een in Groot-Brittannië wonende expert op het gebied van mensenrechten en migratie, John Morrison.

Het Unhcr-rapport

Reacties