VN: alle wereldburgers op het net

23-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

‘Een van de grootste uitdagingen voor nationale regeringen en ontwikkelingsorganisaties is het verkleinen van de digitale kloof tussen arme en rijke landen en achterblijvers toegang te geven tot het internet,’ staat in een rapport dat is samengesteld door een team van onafhankelijke deskundigen. Het rapport werd dinsdag aangeboden aan de VN in New York.

Het team bestond onder andere uit de vice-president van chipbouwer Intel, de Chinese minister van Wetenschap en Technologie en de minister van Buitenlandse Zaken van Estland.

Zij stellen dat er 115 miljoen gulden bijeen gebracht moet worden in het nieuw op te richten fonds. Het geld moet komen van zowel publieke als particuliere fondsen.

Het rapport schrijft dat de internationale gemeenschap samen met nationale overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties het tij voor achterblijvende landen moet keren. 80 Procent van de wereldbevolking die nu niet op het wereldwijde web is aangesloten, zou thuis, op het werk of in de gemeenschap toegang moeten krijgen.

Want, zo waarschuwt het rapport, als ontwikkelingslanden niet snel de ICT-revolutie omarmen, ‘lopen zij niet alleen het risico gemarginaliseerd te worden en tegen nieuwe barrières op te lopen, zij zullen volledig worden overgeslagen in een globaliserende wereld’.

Snelle, tastbare resultaten
ICT moet volgens de deskundigen de hoogste prioriteit krijgen in ontwikkelingslanden, omdat het ‘snelle, tastbare en belangrijke voordelen voor de armen’ met zich brengt.

Volgens het rapport waren er in maart van dit jaar wereldwijd zo’n 276 miljoen personen online. Elke dag komen er 150.000 bij. Het aantal webpagina’s, nu naar schatting van 1,5 miljard, groeit dagelijks met 2 miljoen. Ze worden echter gemaakt door minder dan 5 procent van de bevolking. Dit creëert volgens het rapport een ‘elektronische handelsbarrière’.

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) heeft berekent dat minder dan 6 procent van de internetgebruikers uit een ontwikkelingsregio komt. Maar daar woont wel 84 procent van de wereldbevolking.

De conclusies van het rapport komen aan de orde in de vergadering van de top van de Economische en Sociale Raad van de VN, van 5 tot 7 juli. Ministers van 54 landen zijn daarbij aanwezig. Ook zal de G8, de groep geïndustrialiseerde landen, zich er half juli over buigen in Okinawa, Japan. In september wordt het plan besproken in de VN-Millennium vergadering.

Reacties