Vleesproductie zorgt voor enorme CO2-uitstoot

19-07-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: The Guardian

Een onderzoeksteam van het Japanse nationale instituut voor vee- en landbouwwetenschap in Tsukuba onder leiding van Akifumi Ogino heeft onderzoek gedaan naar de uitstoot van broeikasgassen bij de rundvleesproductie. Tot het productieproces worden onder meer het grootbrengen van kalveren, dierenmanagement en de effecten van productie en transport gerekend.

 

Herziening van de rundvleesindustrie
De wetenschappers roepen op tot een herziening van de rundvleesindustrie, omdat hun onderzoek uitwijst dat vleesproductie leidt tot de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen en vervuiling. De meeste broeikasgassen worden uitgestoten in de vorm van methaan, als gevolg van de boeren die het vee laat, maar ook het proces van de Teriyakivleesproductie zorgt voor het vrijkomen van mestbestanddelen. Deze kunnen een verwoestende werking hebben op de ecosystemen van meren en rivieren.

 

Het onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in het tijdschrift New Scientist laat zien dat de productie van 1 kilogram vlees zorgt voor een uitstoot van broeikasgassen die, wat de opwarming van de aarde betreft, gelijk staat aan 36,4 kilogram CO2.

 

De wetenschappers roepen op tot maatregelen die zullen leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk voor de branche.

 

Lees meer bij The Guardian

Reacties