Vijf jaar ‘Earth Charter’

01-11-2005
Door: Tekst: Martine van der Horn


Vijf jaar geleden werd het 'Earth Charter' (Handvest van de Aarde) gelanceerd - een leidraad om een rechtvaardige, duurzame en vreedzame toekomst te creëren voor de jeugd en de volgende generaties. Tijd dus voor een lustrum. NCDO, Plan Nederland, KIT en het Earth Charter Initiatief uit Costa Rica organiseerden van 7 tot 9 november een internationaal jubileumevenement in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

De genodigdenlijst met bekende wereldburgers was welhaast eindeloos: voormalig Sovjetpresident Gorbatsjov, premier Balkenende, de koningin. En natuurlijk ontbraken - als 'stem van de toekomst' - de jongeren (uit diverse landen) niet. Werkgroepen en presentaties belichtten de praktijk en de toekomst van het Handvest. Als kroon op het feest voegde de koningin een boek met tekeningen van jongeren toe aan de Ark van Hoop, een beschilderde kist van esdoornhout waarin een op papyrus geschreven kopie van het 'Earth Charter' ligt. De koningin maakte zelf de omslag van het boek. Ook liggen in de kist boeken, door kunstenaars en kinderen vervaardigd, met getekende en geschreven impressies van een betere wereld. Sally Linder, ontwerper van de Ark, reisde met de kist de wereld rond. Ze legde na 9/11 een vijfhonderd kilometer lange voettocht af naar het gebouw van de Verenigde Naties, ging naar de sloppenwijken van Johannesburg en ontmoette Indiase vrouwen die zijden draden weefden tot zichtbare gebeden van hoop. Linder: 'De Ark is een levende getuigenis van een collectief gevoel van onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De mensen hebben misschien geen boodschap aan politieke pamfletten, maar een fraaie kist gevuld met iets onbekends prikkelt altijd de nieuwsgierigheid en brengt gesprekken op gang.' Voor de niet-genodigden van 'Earth Charter': tot en met 30 december is de Ark nog te bewonderen in het Tropenmuseum in Amsterdam.

Meer informatie op www.earthcharter.org en www.arkofhope.orgReacties