Vervuiling eist steeds meer levens in Aziatische miljoenensteden

15-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Stedelijke gebieden groeien sneller dan de infrastructuur, de productie en het voorzieningenpeil kunnen bijhouden. Als gevolg daarvan zullen vervuiling, een ongezonde levensstijl en verslechtering van de leefomgeving het aantal ziekten explosief doen toenemen, voorspelt het WHO-bureau voor de West-Pacifische regio. Ook wordt een toename van geweld en misdaad verwacht.

In de Aziatische steden leven ongeveer de helft van alle stedelijke inwoners ter wereld. Volgens schattingen van de WHO worden momenteel 1,5 miljard van die stedelijke bewoners blootgesteld aan te hoge niveaus van luchtvervuiling.

Van de 1,5 miljoen mensen die sterven als gevolg van vervuilingsgerelateerde ziekten, gaat eenderde dood aan de schadelijke effecten van fijne stofdeeltjes en zwaveldioxide. Fijne stofdeeltjes zijn het gevolg van onder meer uitstoot van gemotoriseerd verkeer en fabrieken en worden door mensen ingeademd. Wanneer de hoeveelheden fijne stofdeeltjes in de Aziatische steden tot een veilig niveau worden teruggebracht, zou dat volgens de WHO 7000 levens schelen.

Decentralisatie

Dr. Shigeru Omi, directeur van het regionale WHO-bureau, pleit voor decentralisatie van het beleid om de effecten van toenemende vervuiling te verminderen. Gemeenten moeten zelf passend milieubeleid voeren. Ook bewoners zullen moeten worden gestimuleerd om zelf iets te ondernemen.. ‘Wachten totdat de centrale regering iets onderneemt, is verloren tijd,’ aldus Omi.

Regeringen in Azië hebben beleidsmaatregelen getroffen om de grootste vervuiling door gemotoriseerd verkeer, veelal motors en brommertaxi’s, aan banden te leggen. Deze maatregelen betreffen onder meer emissiebeperkingen, verkeersregulering, inspectie en gebruik van schone brandstoffen. Milieu-activisten vinden dat deze inspanningen niet ver genoeg gaan.

Volgens een studie van de Wereldbank kostte chronische bronchitis en sterfte door de gevolgen van luchtverontreiniging Bangkok 424 dollar in 2000. In 2001 kostte dit Manila 392 dollar, ongeveer evenveel als de Filipijnen in hetzelfde jaar van de Wereldbank leende. De berekende kosten zijn onder meer gebaseerd op verlies aan inkomen, verminderde arbeidsproductiviteit en absentie bij opleidingen.

Wereldwijd groeien stedelijke gebieden jaarlijks met 67 miljoen mensen, ongeveer 1,3 miljoen per week. In 2003 leeft naar schatting 60 procent van de wereldbevolking in steden: 5 miljard op een verwachte wereldbevolking van 8,3 miljard.

WHO-site over steden en gezondheid

Reacties