Vertraging nucleaire ontwapening gevaar voor vrede

18-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Deze kritiek, die zich vooral richt op de Amerikaanse regering, komt van Mohammed EIBaradei, algemene directeur van het Internationale Agentschap voor Atoom Energie (IAEA). Hij sprak op een non-profileratie conferentie over de afbouw van nucleaire wapens vorige week in Washington.

De belofte van de vijf kernmachten 30 jaar geleden om toe te werken naar ontwapening is niet uitgekomen. Zij ondertekenden toen het non-proliferatie verdrag.

Inspecties in Irak

Frankrijk, Rusland, China, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ondermijnen op deze manier pogingen om andere landen die nucleaire wapens ontwikkelen of bezitten, te ontwapenen.

Tevens sprak hij zijn bezorgdheid uit over het feit, dat het steeds moeilijker wordt voor internationale organisaties om inzicht te krijgen in de verspreiding van nucleaire wapens en de controle hierop.

De uitspraken komen in een tijd dat de spanningen hoog oplopen. Wapeninspecties van de Verenigde Naties in Irak en de bekendmaking van de ontwikkeling van het nucleaire programma in Noord-Korea zijn daar slechts voorbeelden van.

Ook de VS geven het verkeerde signaal af. Met het oog op de bestrijding van het terrorisme werd eerder dit jaar het idee geopperd om kernwapens in te zetten tegen staten zonder nucleaire verdediging.

Vasthouden aan afschrikkende effect

Het gebrek aan vooruitgang komt volgens EIBaradei ‘door het blijven vasthouden aan het afschrikkende effect dat nucleaire wapens hebben op vijanden’.

EIBaradei voegde er, verwijzend naar de VS, aan toe: ‘Sommige staten met nucleaire wapens gaan in de verkeerde richting door de waarde te benadrukken van nucleaire wapens voor de verdediging van nationale veiligheidsbelangen.’ Ook is de discussie weer opgelaaid over de ontwikkeling van nieuwe type nucleaire wapens.

De opzegging van de Amerikaanse regering van het ABM- verdrag dat de verdere ontwikkeling van een raket-afweersysteem aan banden legde, is een teken aan de wand.

De IAEA-directeur vindt dat de kernmachten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. ‘Ontwapening is grotendeels afhankelijk van de mogelijkheden van de kernmachten om alternatieve veiligheidsstrategieën te ontwikkelen.’

Over de conferentie in Washington

Reacties