Vernieuwende projecten krijgen Schoklandgeld

10-12-2007
Door: Vice Versa

Uit de beleidsregels van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat uitsluitend nieuwe projecten voor Schoklandgeld in aanmerking komen. Samenwerking met een andere Nederlandse organisatie met een 'onderscheidende inbreng' is verplicht. Ook wordt van de aanvragende instanties verwacht dat ze zelf minstens 60 procent van de kosten betalen.

Op het voormalige eiland Schokland tekenden in juni verschillende bewindslieden, bedrijven en maatschappelijke organisaties intentieverklaringen voor een intensievere aanpak van ontwikkelingsproblemen, gebundeld in de millenniumdoelen. In 2000 kwamen 189 landen, waaronder Nederland, binnen de Verenigde Naties overeen vóór 2015 de armoede in de wereld te halveren. Dit streven is gevat in acht meetbare millenniumdoelen, zoals alle kinderen naar school en het verminderen van moeder- en kindersterfte.

Reacties