‘Vermindering uitstoot broeikasgas ook economisch voordelig’

04-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/doris

De wetenschappers van het Pew Center on Global Climate Change betogen in een rapport dat bedrijven nu moeten beginnen aan de vermindering van hun emissies, ook al is het nog wachten op wettelijke maatregelen in die richting.

Het rapport is het eerste in een serie. Daarin voorziet het instituut particulieren en organisaties van informatie en adviezen om hun bijdrage aan de klimaatsverandering te beperken.

Volgens het instituut zijn steeds meer Amerikaanse bedrijven bereid om vrijwillig actie te ondernemen om hun emissies in te perken. Het schat dat tussen de honderd en tweehonderd bedrijven dat al proberen.

Voordat bedrijven echt iets kunnen ondernemen tegen de emissies, moeten ze volgens het instituut precies weten hoe ze dat aan moeten pakken. Het begint al bij de vraag: welke gassen reken je wel en welke gassen reken je niet mee met de emissies?

Een grondige inventarisatie van de emissies en het productieproces is volgens het instituut nodig. Daarna kan een bedrijf zich pas doelen stellen en beleid maken. De inventarisatie levert altijd wel een mogelijkheid op om energie te besparen. Behalve goed voor het milieu, is dat economisch aantrekkelijk.

'Door nu te beginnen, besparen we ons op de lange termijn geld en hebben we meer tijd om kostenbesparende technologieën te ontwikkelen,’ zegt een woordvoerder van chemieconcern Dupont.

Wetgeving in politieke impasse
Een bijkomend voordeel is dat de bedrijven in de toekomst dan minder problemen hebben als wettelijke maatregelen inderdaad van kracht worden; zij zijn dan al op weg.

De wettelijke regels in de Verenigde Staten laten nogal op zich wachten. De Amerikaanse politiek zit in een impasse als het gaat om wetgeving op het gebied van broeikasgas-emissies.

De Republikeinen willen niets weten van enige maatregel om emissies tegen te gaan. Volgens hen gaan die maatregelen altijd ten koste van de Amerikaanse economie.

Maar president Clinton heeft in 1997 het Kyoto Protocol ondertekend. Dat houdt 38 landen eraan om hun broeikasgas-emissies terug te dringen.

De Verenigde Staten, die 23 procent van alle broeikasgas-emissies voor hun rekening nemen, moeten voor het jaar 2012 hun uitstoot met 7 procent verminderen ten opzichte van 1990. De kans dat de VS dat doel bereiken is erg klein.

De Republikeinen, die het Protocol sterk afwijzen, menen dat ook ontwikkelingslanden moeten bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Verder vinden zij de vermindering met 7 procent veel te hoog. De enorme Amerikaanse natuurgebieden nemen immers heel veel broeikasgassen op. Die hoeveelheden zouden afgetrokken moeten worden van dat percentage.

Reacties