‘Verlies traditionele levensstijl veroorzaakt armoede’

23-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Verenigde Naties en de Wereldbank leggen de armoedegrens bij één dollar of minder per dag. Maar inheemse bevolkingsgroepen maken of verbouwen het meeste wat ze voor levensonderhoud nodig hebben zelf. Voor hen heeft armoede niet zoveel te maken met geld. Zij hebben meer behoefte aan bescherming van hun leefomgeving, aldus Corpuz.

'Als we praten over extreme armoede en honger bij inheemsen, dan is dat bijna hetzelfde als praten over de toenemende verwijdering van hun grond en hulpbronnen, de afnemende mogelijkheden om hun traditionele voedsel te blijven produceren en deel te nemen aan het leven binnen hun traditionele gemeenschappen', zei Corpuz bij de opening van de vergadering die duurt tot vrijdag.

Beschaving

Door de oprukkende 'beschaving' worden de hulpbronnen en het land van de inheemse bewoners bedreigd. Het gaat hierbij niet alleen om grote bouwprojecten en industrie die gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat ook om landbouw waarbij veel chemicaliën worden gebruikt, bosbouw en het instellen van beschermde gebieden.

Wereldwijd behoren 370 miljoen mensen tot een inheemse bevolkingsgroep. Uit een recente studie van het VN-Kinderfonds Unicef blijkt bijvoorbeeld dat 87 procent van de inheemse bevolking in Guatemala onder de armoedegrens leeft, vergeleken met 54 procent van de rest van de bevolking. In Mexico is dat 80 en 18 procent, in Peru 70 en 50 procent.

Volgens Corpuz helpt het als organisaties inheemse bevolkingsgroepen betrekken bij nieuwe ontwikkelingsprogramma's die op hen gericht zijn. Ook zouden gescheiden statistieken moeten worden opgesteld voor inheemse bevolkingsgroepen en de rest van de bevolking in een land. In rapporten over de Millenniumdoelstellingen van de VN verdwijnen deze deelstatistieken vaak in het grote geheel.

Millenniumdoelen

De VN zijn van plan miljarden dollars te besteden aan het bereiken van de eerste Millenniumdoelstelling, namelijk het halveren van de armoede en honger in 2015.

Jeffrey Sachs, directeur van het Millenniumproject, kondigde op de jaarvergadering van het forum aan dat de VN de inbreng van de inheemse bevolkinggroepen bij programma's voor armoedebestrijding verwelkomen.

Sachs sprak over de mogelijkheid om in verschillende dorpen proefprojecten op te zetten onder de VN-vlag. Door deze projecten kan direct worden gekeken of een programma werkt, voordat het op grote schaal wordt geïntroduceerd.

De Wereldbank werkt op het moment aan nieuwe programma's waarin meer rekening wordt gehouden met de belangen van de inheemse bevolking. Volgens Navin Rai, coördinator inheemse zaken van de Wereldbank, is de bank van plan om voortaan projecten te financieren die brede steun hebben van de betrokken inheemse gemeenschap.

Op het moment financiert de Wereldbank 237 projecten waarbij inheemse bevolkinggroepen betrokken zijn. Naar verwachting zullen daar vóór 2008 nog 97 projecten bijkomen.

Reacties