Verhoging hulp op de tocht door conflict VS en EU

17-01-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Op die IDA-leningen wordt weliswaar een laag rentepercentage geheven, maar de Amerikanen vrezen dat de armste landen hierdoor met extra schulden opgezadeld raken. IDA is de poot van de Bank die de armste landen van de wereld van geld voorziet.

De Amerikaanse minister van Financiën Paul H. O'Neill meent bovendien dat de beleidsverandering de Wereldbank niet veel kost. Op IDA-leningen hoeven de arme landen tenslotte de eerste tien jaar niets terug te betalen.

Tegenover O?Neill staan de Britse minster voor Internationale Samenwerking Clare Short, de Scandinaviërs en Nederlandse minister Herfkens. Zij redeneren dat arme landen het geld minder verspillen als ze weten dat ze op een dag zullen moeten terugbetalen.

Sommigen gaan zelfs zo ver te denken dat O?Neill, niet bepaald een voorstander van de Wereldbank, de financiële basis van de Bank wil ondermijnen, meldt de Washington Post. De Bank leeft immers ook van inkomsten uit terugbetalingen.

Door de ruzie vrezen hulplobbyisten nu dat de Amerikanen dadelijk ook niet zo happig zijn het plan van de Wereldbank voor extra fondsen te gaan steunen.

Die extra fondsen zijn, zo redeneert onder andere Wereldbankpresident James Wolfensohn, hard nodig om de voedingsbodem voor het internationaal terrorisme weg te nemen. Die voedingsbodem wordt gevormd door de mondiale ongelijkheid en extreme armoede ? een redenering waar O'Neill niet zo in gelooft.

Het Wereldbank-plan roept de rijkste landen op de komende drie jaar 12,5 miljard dollar te storten in het IDA-fonds van de Bank. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van de afgelopen drie jaar.

Het debat over het leningenbeleid wordt waarschijnlijk vervolgd op 8 en 9 februari als de ministers van Financiën van de G7 in Canada bijeenkomen. Voor die tijd zal er geen oplossing zijn. Waarnemers verwachten dat het compromis zal worden dat er een percentage minder dan 50 procent van de leningen wordt omgezet in giften.

Factsheet over de Wereldbank
Zie ook artikel: Bush: 'Schenk meer, leen minder aan arme landen'

Reacties