Verenigde Staten lichten boekhouding Wereldbank door

15-03-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Maandag gaf de commissie onder voorzitterschap van Jim Saxton een verklaring uit waarin de beschuldigingen 'ernstig' worden genoemd. De Wereldbank zou onder meer voor tientallen miljoenen dollars fouten hebben gemaakt in haar boekhouding. Vervolgens werden die fouten verdoezeld met ad hoc-bijstellingen.

Ook zou de instelling de rentekosten van obligatieleningen die door de Wereldbankgroep waren uitgeschreven, veel te laag hebben berekend. Het topmanagement van de bank, inclusief bankpresident James Wolfensohn, was daarvan op de hoogte.

Hoewel het probleem kennelijk al enkele jaren bekend was, deden managers alsof ze van niets wisten toen een accountant aan de bel trok. De accountant zou vervolgens onder druk zijn gezet. Ook andere klokkenluiders beweren dat ze slachtoffer zijn geworden van wraakacties. Volgens sommige congresleden zijn er nog meer beschuldigingen, maar die zijn niet openbaar gemaakt.

Ongegrond

Een woordvoerder van de Wereldbank ontkent alle beschuldigingen. 'Wij hebben ze zelf al onderzocht en er is gebleken dat ze ongegrond zijn,' aldus David Theis van de Wereldbank. 'We zullen de commissie dan ook graag alle informatie verstrekken die nodig is voor het onderzoek.'

Volgens het Government Accountability Project (GAP), een Amerikaanse organisatie die transparantie in publieke organisaties wil bevorderen en klokkenluiders verdedigt, hebben drie werknemers de beschuldigingen geuit.

Fictieve functie

Eén werkneemster zegt dat ze melding heeft gemaakt van corruptie bij een project van de Wereldbank in Oost-Afrika. Ze doorliep een interne klachtenprocedure, maar werd daarna overplaatst naar een min of meer fictieve functie waarvoor ze zelfs geen eigen bureau kreeg. Uiteindelijk werd ze naar huis gestuurd.

De werknemers zeggen dat het Department of Institutional Integrity (INT), een interne afdeling die speciaal in het leven werd geroepen om fraude en corruptie bij projecten van de bank te rapporteren, de hoofdschuldige is als het gaat om intimidatie van klokkenluiders. Het GAP stelde eerder dat de Wereldbank een 'cultuur van corruptie' aanmoedigt.

De Wereldbank is de grootste kredietverstrekker in ontwikkelingslanden en wordt gedomineerd door de rijke landen en vooral door de Verenigde Staten, met 14 tot 22 procent hun grootste aandeelhouder. De Wereldbank verstrekte vorig jaar voor 20 miljard dollar aan leningen.

Corruptie

Een jaar geleden kwam een Amerikaanse senaatscommissie met schattingen over corruptie na onderzoek van de leningen van de Wereldbank. Corruptie zou de bank in de afgelopen 60 jaar tussen 26 en 130 miljard dollard hebben gekost.

De beschuldigingen komen op een voor de Wereldbank cruciaal moment. Binnen een paar weken wordt waarschijnlijk bekend wie na juni de opvolger wordt van voorzitter James Wolfensohn. De voorzitter van de Wereldbank is traditioneel een Amerikaan.

Reacties