‘Verdrag van Nice is mislukking voor het milieu’

15-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Vorige week kwamen de Europese regeringsleiders bijeen om over de machtskwesties binnen de EU te praten. Een herziening van kwesties is nodig nu ongeveer 13 landen op het punt staan tot de Unie toe te treden.

De EU-leiders kwamen overeen om 29 verdragsartikelen die nu unanimiteit vereisen, te veranderen in een meerderheidstemming. Procedures rond het milieu, maar ook rond belastingen, sociale zekerheid, immigratie en asielaanvragen, worden echter nog steeds bepaald via het systeem van unanimiteit.

In een gezamenlijke verklaring bekritiseerden acht internationale milieuorganisaties de EU-leiders omdat zij het bestaande systeem van unanimiteit bij belangrijke milieukwesties hebben behouden. Milieumaatregelen moeten nu de goedkeuring van alle EU-lidstaten hebben anders gaan ze niet door. Landen die tegen bepaalde maatregelen zijn, kunnen een veto uitroepen.

‘[We] vinden dat de Europese Unie een gigantische taak voor zich heeft om broeikasgassen te reduceren,’ zegt Ralph Hallo, president van de European Environmental Bureau (EEB), een van de acht organisaties. ‘Het principe van unanimiteit blokkeert op effectieve wijze enige maatregelen tegen de klimaatveranderingen en andere milieuzaken.’

‘We hebben gezien hoe het vetorecht de vooruitgang in de huidige EU met 15 lidstaten heeft verlamd. Met de uitbreiding op komst is het vasthouden aan het vetorecht een stap terug,’ aldus Hallo.

Vasthouden van Zweden aan vetorecht is 'teleurstellend'
De organisaties vinden de afspraken in Nice voor een ‘versterkte samenwerking’ en ‘flexibiliteit’ in een uitgebreide EU van dubieuze waarde. ‘Het lijkt alsof individuele landen fiscale milieumaatregelen kunnen treffen, maar in werkelijkheid zijn ze gebonden aan de interne markt en pressie van de industrie om te wachten op besluiten op EU-niveau,’ aldus de gezamenlijke verklaring.

De acht organisaties zijn extra teleurgesteld in Zweden omdat het land ‘een van de landen is geweest die vasthielden aan het vetorecht in alle fiscale zaken’.

Volgens het European Environment Bureau wordt 80 tot 90 procent van het milieubeleid op EU-niveau besloten. Belastinghervormingen zijn essentieel om milieudegradatie tegen te gaan. Zo moet het kunstmatig laag houden van prijzen in de transportsector, van energieproducten en van andere milieubedreigende activiteiten worden aangepakt.

Begin dit jaar lanceerden de acht organisaties de campagne Green the Treaty om het EU Verdrag te ‘vergroenen’. Hierin pleitten ze voor meer juridische macht tegen de EU-instituties. Daarnaast wilden ze ‘het recht op een schoon en gezond milieu’ in Verdrag van Nice opgenomen zien.

De acht organisaties zijn het European Environment Bureau, Birdlife International, Climate Network Europe, The European Federation for Transport and Environment, Friends of the Earth Europe, Friends of Nature International, Greenpeace International – European Unit, en het World Wide fund for Nature (WNF).

Birdlife International
European Environmental Bureau
European Environmental Bureau

Reacties