Verburg (CDA): ‘Grote kans dat er minister komt voor Ontwikkelingssamenwerking’

18-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Verburg deed haar uitspraak maandag in Den Haag op een bijeenkomst van Wereldburgers.nl, een coalitie van 70 maatschappelijke organisaties. Verburg liet weten dat haar partij erg hecht aan een ministerschap. ‘De traditie om Ontwikkelingssamenwerking hoog op de agenda te houden is voor de CDA ook in de toekomst van belang.’

Als het aan het CDA ligt blijft ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking op 0,8 procent van het bruto nationaal product (BNP). De LPF en VVD hechten daar minder aan. ‘Het is belangrijker dat de Europese landen naar gemiddeld 0,7 procent gaan dan dat wij als Nederland 0,8 of zelfs 1 procent reserveren voor de hulp,’ zei Gijs de Vries van de VVD.

De huidige (demissionaire) minister Eveline Herfkens hamerde op het behoud van een ministerspost voor Ontwikkelingssamenwerking. ‘Het is een onzalige gedachte dat er een staatssecretaris komt. Dat ondergraaft een coherent beleid en is slecht voor de positie van Nederland in het internationale overleg. Plat gezegd: geen minister is slecht voor het rood-wit-blauw! Je maakt jezelf belachelijk.’

‘Ik ben niet in voor een ministerschap’

In haar laatste speech in haar functie erkende Herfkens dat duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding de verkiezingen hadden verloren. ‘De kiezer staat met de rug naar de wereld.’ Maar, voegde ze eraan toe, het proces van mondialisering gaat door.

‘De acht Millennium Doelen zijn mondiaal richtsnoer voor rijke en arme landen - of ze nou een linkse of een rechtse regering hebben.’ En over coherent beleid bestaat al sinds de jaren 70 overeenstemming in de Kamer, de 0,7-procentsnorm ligt internationaal vast en over de voorwaarden voor de hulp - goed bestuur en goed beleid - is internationale consensus, aldus Herfkens.

De vertrekkende minister hoopte alleen dat het nieuwe kabinet niet te veel verband legt tussen de omvang van de hulp en opvang van vluchtelingen in de regio. ‘Het is een illusie te denken dat je met Nederlands hulpgeld migratie kunt afremmen of remigratie bevorderen. Verschuiving in de bilaterale hulp naar de rijkere ontwikkelingslanden (die vluchtelingen opvangen, red.) zie ik als diefstal van de armste landen. En met het remigratieprogramma rekenden we op duizend Angolese en Ethiopische deelnemers. Het werden er vijftien. Dat is een overhead van vele miljoenen.’

Bovendien draagt Nederland met zo'n vijftig miljoen dollar in 2001 al ‘onevenredig veel bij aan UNHCR’ (de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, red.). Volgens Herfkens is verdere stijging niet effectief: ‘anderen kunnen het aangrijpen als excuus om hun eigen bijdrage laag te houden’.

In de formatiebesprekingen tussen CDA, VVD en LPF zijn de buitenlandpolitiek en ontwikkelingssamenwerking nog niet aan de orde geweest. Maar over de opvolger van Herfkens wordt al volop gespeculeerd. Gerda Verburg, die zich in Den Haag maandag nadrukkelijk manifesteerde, werd door het aanwezige ‘linkse’ publiek in een stemming weliswaar niet aangemerkt als ‘beste wereldburger’, toch wordt ze wel getipt als ideale kandidaat voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaar gevraagd, antwoordde ze diplomatiek: ‘Ik ben niet in voor een ministerschap’. Maar helemaal overtuigd klonk dat niet.

Rita Narain schrijft: "Buitengewoon jammer dat er niet weer een PvdA-er terug kan keren op deze post: mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de demissionaire minister Herfkens, voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking de heer Pronk en Sharon Dijksma."

Website Wereldburgers
Gerda Verburg's eigen website
Gerda Verburg's eigen website
Gerda Verburg's eigen website

Reacties