Veiligheidsraad neemt resolutie over kindsoldaten aan

03-02-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De resolutie (nummer 1460) volgt op een rapport van VN-secretaris-generaal Kofi Annan over het gebruik van kindsoldaten door 23 partijen in gewapende conflicten. Landen als Afghanistan, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Liberia en Somalië worden daarin genoemd.

De VN stellen ‘duidelijke en tijdsgebonden actieplannen’ op om het gebruik van kindsoldaten tegen te gaan. ‘Overtreders’ worden verplicht aan de VN informatie te verstrekken over voortgang daarin. Als landen of groepen onvoldoende vooruitgang boeken, zullen er extra maatregelen worden getroffen. Welke die maatregelen zijn is in de resolutie niet nader gespecificeerd.

’Consequenties duidelijk ervaren’

Annan roept op tot ‘het tijdperk van de toepassing’ van de internationale normen en waarden voor de bescherming van kinderen in gewapende conflicten.

Mensenrechtenorganisatie Human Right Watch reageerde enthousiast. ‘Overheden en groepen die er niet in slagen het gebruik van kindsoldaten te stoppen zullen de consequentries duidelijk ervaren,’ zei HRW-directeur Kinderrechten Jo Becker. ‘De Veiligheidsraad zal zijn macht moeten gebruiken om wapenembargo’s en andere gerichte sancties in te stellen tegen overtreders.’

De resolutie verlangt ook dat in elk landenspecifiek rapport van de VN informatie over kindsoldaten wordt opgenomen.

VN-resolutie 1460
Persbericht Human Right Watch in reactie op resolutie 1460

Reacties