Veel fouten in milieujaarverslagen

07-05-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De inspectie wil dat bedrijven betere gegevens aanleveren. De provincies moeten meer energie stoppen in de controle.

Bedrijven die het milieu behoorlijk vervuilen, zijn sinds 1999 verplicht een milieujaarverslag op te stellen. In totaal 251 bedrijven moeten twee verslagen maken. Een gedetailleerd verslag voor het bevoegd gezag, en een meer toegankelijk publieksverslag voor omwonenden en geïnteresseerden. De inspectie onderzocht 74 verslagen. De kwaliteit liep sterk uiteen. De informatie over de uitstoot van vervuilende stoffen week bij driekwart opvallend af van de cijfers van 1998. Door fouten met komma's vielen getallen soms met een factor 1000 anders uit.

Het leek alsof Nederland in 1999 in een klap 27 megaton kooldioxide minder had uitgestoten. Dat is precies de reductie die Nederland in 2010 moet halen om te voldoen aan internationale afspraken. In werkelijkheid kost het bijzonder veel moeite om minder CO2 uit te stoten.

Reacties