Vaticaan: ‘condoomgebruik minder erg dan verspreiding aids’

19-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

In een artikel in L'Osservatore Romano wordt het gebruik van condooms niet direct goedgekeurd. Wel wil de auteur het gedogen zolang het onderdeel uitmaakt van een breder onderwijsprogramma over HIV/aids. De krant benadrukt in de eerste plaats zedelijk gedrag.

Het artikel (‘Prophylactics or Family Values? Stopping the Spread of HIV/aids’) is geschreven door monseigneur Jacques Suaudeau van de Pauselijke Raad voor de Familie. Suaudeau stelt dat condoomgebruik ‘minder erg’ is dan de verspreiding van aids.

Het lijkt een eerste stap in een ommezaai in het Roomskatholieke beleid over condooms. Tot nu toe waren condooms taboe binnen het Vaticaan. Religie heeft wereldwijd nog altijd een belangrijke invloed op het al dan niet gebruiken van condooms.

L'Osservatore Romano publiceerde het artikel reeds in april van dit jaar. Het kwam echter pas onder de aandacht toen er een analyse van het artikel verscheen in America, een katholiek theologisch tijdschrift in de Verenigde Staten. L'Osservatore Romano wordt gepubliceerd door de paus en reflecteert de mening van hoge ambtenaren in het Vaticaan.

In 1998 weerlegde de krant nog het standpunt van een comité van de Amerikaanse Raad van Katholieke Bisschoppen om condoomgebruik toe te staan ter voorkoming van de verspreiding van HIV/aids.

L'Osservatore Romano, in vijf talen

Reacties