Van Geel wil milieu ‘ontpronken’

17-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Brabantse gedeputeerde Van Geel staat bekend als een bruggenbouwer met een sociaal gezicht. In Brabant bracht hij de belangen van de varkenshouders en het milieu bijeen en wist ook nog verkiezingswinst te boeken. Hij schreef mee aan het partijprogramma en leek voor het CDA als oppositiepartij het goede antwoord te hebben op het neoliberalisme en het individualisme van de paarse coalitie.

Het zou de toenmalige partijleider De Hoop Scheffer geweest zijn, die de planoloog Van Geel overhaalde naar de Tweede Kamer te komen. Dit tot veler verrassing, want in Den Haag ging het verhaal dat dezelfde De Hoop Scheffer eerder Van Geel niet wilde als partijvoorzitter uit vrees er een lastpost bij te krijgen.

Nu mag de nummer 3 op de CDA-lijst Milieuzaken (her en der ‘Milieu en Duurzame Ontwikkeling’ genoemd) gaan doen, al is het op een ‘gedegradeerd’ staatssecretariaat.

Vaag begrip

‘Ontpaarsing? Zeg maar Ontpronking.’ zei de opvolger van Jan Pronk vorige maand in het NRC Handelsblad over het nieuwe Milieubeleid. Hoewel hij toegeeft dat een groot deel van de inhoudelijke keuzen voor met name de inrichting van Nederland hetzelfde zullen blijven, wil hij, en het nieuwe kabinet, af van de té centralistische benadering van Pronk en de ‘landdekkende contouren’.

Van Geel wil meer ‘een echte decentralisatie van taken’, met bevoegdheden en financiële ruimte naar provincies en gemeenten. ‘En natuurlijk horen ook de verantwoordelijkheden bij de maatschappelijke organisaties te blijven,’ voegt hij eraan toe.

Nog niet duidelijk is wat de ‘Duurzame Ontwikkeling’ precies gaat inhouden. Feit is wel dat het centrum-rechtse kabinet de term blijkbaar heeft ‘geïnstitutionaliseerd’ in een staatssecretariaat. En dat mag een overwinning heten voor de organisaties die al sinds 1992 proberen het begrip ingang te doen vinden in de Nederlandse samenleving en de Haagse politiek.

Daar staat tegenover dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs met een rapport kwam waarin het stelde dat het begrip Duurzame Ontwikkeling veel te vaag was om in beleid te vertalen. Hier ligt een taak voor Van Geel.

Op de CDA-website zegt de nieuwe staatssecretaris dat hij aandacht wil voor toekomstige generaties en ‘in alles de belangen van onze kinderen (wil) verdisconteren’. En dat is – zo is internationaal afgesproken – wel waar Duurzame Ontwikkeling over gaat.

Luuk Heijlman van Milieudefensie:


‘Van Geel heeft in Brabant veel goede dingen voor het milieu en de ruimte gedaan. Hij is capabel en een deskundig bestuurder. Maar heeft hij te maken met een regeerakkoord van een centrumrechts kabinet. Als staatssecreataris is hij veel macht kwijt en zal hij alle zeilen moeten bijzetten om iets voor het milieu te betekenen.
Hij is ook staatssecretaris voor duurzaamheid, en dat is meer dan alleen milieu. Hij heeft eigenlijk een spilfunctie tussen Economsiche Zaken, Landbouw, Buitenlandse Zaken, Verkeer en Vervoer. Maar opnieuw, hij is staatssecretaris en zit dus niet in de ministerraad. Eigenlijk hoop ik dat alle ministers een stukje duurzaamheid in hun portefeuille nemen.
Ik hoop ook dat Van Geel de minister-president Balkenende zo ver krijgt naar de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg te gaan, want je moet er niet aan denken dat Nederland een staatssecretaris stuurt.'

Ministerie van Vrom
CV, agenda en standpunten van Van Geel

Reacties