Van Ardenne verwelkomt einde hulprelatie met India

10-06-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Van Ardenne vindt het uitstekend dat India een nieuwe fase ingaat. Volgens de CDA-minister neemt de regering in New Delhi hiermee de verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. 'Als India zegt zelf de armoedebestrijding aan te kunnen en de bilaterale relatie op een andere leest te willen schoeien, dan moeten we dat uiteraard accepteren,’ zegt de bewindsvrouwe.

De minister wil dat India zo snel mogelijk de lopende Nederlandse programma’s overneemt. Nederland heeft programma's in de deelstaten Gujarat, Andhra Pradesh en Kerala op het gebied van water, (basis)onderwijs, milieu, rurale ontwikkeling, zelfbestuur en geestelijke gezondheidszorg. Op nationaal niveau ondersteunt Nederland programma's op het gebied van vrouwen- en meisjesonderwijs en HIV/aisd bestrijding.

India behoort tot de Nederlandse voorkeurslanden, landen die over langere periode structurele bijstand ontvangen vanuit Den Haag. In 2002 ontving New Delhi voor 58 miljoen euro aan ontwikkelingshulp. Voor 2003 is een bedrag van71 miljoen euro begroot.

Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

Reacties