Van Ardenne: 'private sector moet criterium zijn voor Nederlandse hulp'

14-01-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens Van Ardenne heeft ‘duurzame armoedebestrijding weinig kans' als er geen aandacht is voor de private sector.

Op dit moment onderhoudt Nederland een ontwikkelingsrelatie met 22 landen. Die landen moeten onder meer voldoen aan criteria als goed bestuur en respect voor mensenrechten. Van Ardenne houdt deze lijst opnieuw tegen het licht om te kijken of de juiste landen er nog op staan.

Van Ardenne vindt niet alleen dat het lokale bedrijfsleven een kans moeten krijgen. Ook vindt zij dat het Nederlandse bedrijfsleven een rol moet spelen in ontwikkelingslanden. 'Het Nederlandse bedrijfsleven kan bijdragen via handel en investeringen,' aldus Van Ardenne op de bijeenkomst georganiseerd door organisatie Cordaid. 'Door kennis over te dragen, lokaal management te verbeteren, Kamers van Koophandel te helpen oprichten, training en opleiding. Of door bijvoorbeeld boerenorganisaties te versterken.'

De staatssecretaris heeft de Nederlandse ambassades in ontwikkelingslanden opdracht gegeven te bekijken wat de knelpunten zijn waardoor investeringen uitblijven. Dat blijkt – na een eerste inventarisatie – een waslijst van factoren te zijn: corruptie, bureaucratie, het macro-economische beleid, het lage opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de gebrekkige financiering en infrastructuur te zijn.

Van Ardenne wil komen tot wat wordt genoemd het ‘Akkoord van Vlaardingen’, waarin staat vastgelegd hoe de rol van het Nederlandse bedrijfsleven aan de bestrijding van armoede kan worden vergroot. Een van de aspecten is een constant overleg tussen de overheid, werkgevers en werknemers.

Maatschappelijke organisaties zouden zich door specifieke initiatieven, bijvoorbeeld in een sector of bij een product, bij dat akkoord kunnen aansluiten. Het akkoord is bedoeld om initiatieven te ontplooien.

'De hulp is niet bedoeld om het bedrijfsleven in een leunstoel aan mooie orders te helpen. Ik ben juist voorstander van verdere ontbinding van hulp. En de vraag uit het ontwikkelingsland staat natuurlijk centraal,' aldus Van Ardenne.

Reageer op dit artikel

Hele speech van de staatssecretaris is hier te vinden

Reacties