Van Ardenne kort op Novib en Plan Nederland

01-11-2002
Door: OneWorld Redactie

Met ingang van 2003 nemen zes Nederlandse particuliere organisaties deel aan het Medefinancieringsprogramma (MFP). Naast de vijf deelnemers (Icco, Cordaid, Novib, Hivos en Plan Nederland) gaat nu ook Terre des Hommes in het programma meedraaien.

De zes organisaties dienden eerder dit jaar hun bedrijfs- en jaarplannen in, op basis waarvan een onafhankelijke adviescommissie advies uitbracht aan de staatssecretaris. De commissie stond onder leiding van prof. Dr. Louk de la Rive Box.

Het geheel van kwaliteit, resultaatgerichtheid en effectiviteit werd bij Novib en Plan onder de maat bevonden. Zij krijgen nu een lager bedrag toegekend.

Van Ardenne besloot deze organisaties wel een herkansing te geven. Over twee jaar mogen Novib en Plan Nederland een verbeterd bedrijfsplan indienen enn krijgen zij mogelijk meer steun.

Vier andere organisaties krijgen het bedrag dat zij voor 2003 hadden aangevraagd.

Het budget voor het totale medefinancieringsprogramma is met ingang van 2003 11 procent van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking (ODA). De deelnemers krijgen vaste bedragen toegekend.

De zes organisaties ontvangen in 2003 de volgende bedragen:
Icco: 110 miljoen euro (zoals aangevraagd);
Cordaid: 107,6 miljoen euro (zoals aangevraagd);
Novib: 97,8 miljoen euro (123,8 aangevraagd);
Hivos: 61,9 miljoen euro (zoals aangevraagd)
Plan Nederland: 28,1 miljoen euro (29,9 aangevraagd);
Terre des Hommes: 5 miljoen euro (conform de aanvraag).

rapport van de adviescommissie 'breed uitgemeten'
Zie ook artikel: 'Terre des Hommes krijgt zelfde privileges als Novib en Plan Nederland'

Reacties