Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

De Sint Antonius Stichting te Amsterdam zoekt een opvolgend bestuurder – voorzitter.

De Sint Antonius Stichting (hierna: Stichting) is een vermogensfonds opgericht in 1933 te Amsterdam.

De Stichting heeft tot doel ‘Het wereldwijd steunen van projecten, met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond, die de sociale cohesie stimuleren en versterken’.
De Stichting opereert en wenst zoveel mogelijk te opereren buiten de aandacht van publieke en sociale forums.
De door haar gedoneerde bedragen worden verkregen uit het rendement op een direct belegd vermogen dat haar in staat stelt langjarig haar statutaire doelstellingen na te leven.

Het Stichtingsbestuur, die tegen een vrijwilligersvergoeding haar bestuurstaken vervult, telt 5 leden en vergadert gemiddeld 5 keer per jaar.
De omvang van het belegd vermogen en de omvang van de door haar jaarlijks uitgekeerde donaties vergen dat hier op een verantwoorde wijze mee wordt omgegaan hetgeen betekent dat als gevolg van het aftreden van een van de bestuursleden (voorzitter), gezocht wordt naar een geschikte opvolger die naast inhoudelijke kennis zich ook graag wil inzetten voor, en betrokkenheid voelt bij, het bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden en een duurzaam toekomstperspectief van minder bedeelden.

De beoogd opvolger dient te beantwoorden aan zoveel mogelijk van de navolgende kwalificaties:

Algemene kwalificaties (in willekeurige volgorde):

• Kennis en ervaring in een bestuurlijke en toezichthoudende omgeving;
• Beleidsmatig inzicht;
• Gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
• Een duidelijke oriëntatie op de omgeving van de SAS en haar doelstellingen;
• Kennis om bedrijfsresultaten in algemene zin op onafhankelijke wijze te kunnen beoordelen;
• Analytisch vermogen en het vermogen om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden;
• Deel kunnen uitmaken van een team en een persoonlijke inzet en betrokkenheid hebben en tonen;
• Gevoel voor ethiek en integriteit en hiernaar handelend;
• Goede communicatieve en relationele vaardigheden;
• Besluitvaardigheid.

Specifieke kwalificaties (in willekeurige volgorde):

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
• Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• Ruime bestuurlijke ervaring;
• Kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om besluiten tot stand te brengen;
• Motiverend, en doet recht aan ieders persoon en inbreng;
• Gevoel voor procedures en verhoudingen en streeft naar overeenstemming;
• Zorgt voor continuïteit in de gerichte aandacht voor de doelstellingen van de SAS;
• In staat om “alles wat speelt” te overzien en op basis hiervan de agenda voor de SAS te bepalen.

Indien u zich op basis van deze oproep wil kwalificeren dan verzoeken wij u dit middels een motivatiebrief kenbaar te maken.

Deze brief gaarne uiterlijk voor 26 januari 2019 te zenden aan;

de heer E.J.M. Schopman, Kerkstraat 18, 4285 BB te Woudrichem.

Na 26 januari 2019 zullen wij binnen het bestuur een selectie maken van reflectanten waar wij graag een eerste kennismakingsgesprek mee voeren. U ontvangt binnen 3 weken na 26 januari in elk geval van ons bericht.
Het bestuur van de Stichting wil u reeds bij voorbaat bedanken voor uw reactie op deze annonce.

www.sintantoniusstichting.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze annonce wordt niet op prijs gesteld.

Sint Antonius Stichting

Sint Antonius Stichting

Profielpagina