Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Wereldwijd staan maatschappelijke organisaties onder druk. In veel landen is de (politieke) ruimte voor deze organisaties om hun werk te doen beperkt. Daarnaast gaan wereldwijd steeds meer kinderen en jongeren naar school. Maar hebben zij ook de juiste vaardigheden om een baan te vinden en richting te geven aan hun eigen leven?

De Afdeling Maatschappelijke Organisaties en Onderwijs, vallend onder de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO/MO), werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden, multilaterale instellingen en ambassades om deze ruimte te behouden en aan het verbeteren van toegang tot kwalitatief en relevant onderwijs voor iedereen.

Staat de stem van de burger hoog op jouw agenda en heb je belangstelling voor jongeren en onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou! De afdeling Maatschappelijke Organisaties en Onderwijs, vallend onder de Directie Sociale Ontwikkeling, is op zoek naar een stagiair van 17 februari 2020 tot en met 14 augustus 2020, voor vier dagen per week

Werkomgeving

De Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) is binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken de directie die inzet op sociale ontwikkeling in den brede: het is het kenniscentrum voor onderwijs, het maatschappelijk middenveld, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (srgr), hiv/aids en vrouwenrechten. DSO bestaat uit de afdelingen Maatschappelijke Organisaties en Onderwijs (DSO/MO), Gezondheid en Aids (DSO/GA) en de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG).

De afdeling Maatschappelijke Organisaties en Onderwijs (DSO/MO) werkt aan de versterking van de stem van maatschappelijke organisaties in Afrika, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Dit doen we in samenwerking met 25 allianties van maatschappelijke organisaties op thema’s variërend van vrouwenrechten, milieurechten, handelsbeleid tot conflictpreventie. Inzet is gericht op sterkere en eigenstandige rol voor maatschappelijke organisaties in een wereld waarin de ruimte om voor je mening uit te komen lijkt af te nemen. We werken daarin natuurlijk samen met andere onderdelen van het ministerie om dit thema te agenderen en te monitoren.

Daarnaast werken we aan toegang tot onderwijs als een fundamenteel mensenrecht en als katalysator voor sociale en economische ontwikkeling. Onderwijs is een prioriteitsgebied binnen het beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Het onderwijsteam hanteert een geïntegreerde benadering op onderwijs en heeft als doel te investeren in alle onderwijsniveaus, met een sterke focus op het verbeteren van onderwijskwaliteit en gelijkheid. Daarom benadrukken we de urgentie om te focussen op leren en aandacht voor jongeren, vrouwen en kinderen en de meest kwetsbare groepen (zoals kinderen en jongeren in door conflict getroffen landen). Dit doen we door middel van diplomatieke inzet, financiële steun aan verschillende mondiale onderwijsfondsen en lokale activiteiten in focusregio’s: MENA, Hoorn van Afrika en Sahel.

 

Stageomschrijving
Het betreft een stage voor vier dagen per week (32 uur), gedurende een periode van zes maanden. De stagiair draait volledig mee in het team. De aard van het werk vereist een zekere flexibiliteit – van meedenken over toekomstig beleid tot contacten met maatschappelijke organisaties en ambassades: het is onderdeel van jouw werk. De stagiair is onder begeleiding van één van de beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor een aantal taken:

 • Beleidsinhoudelijke ondersteunende werkzaamheden, variërend van betrokkenheid bij beantwoording van Kamervragen met korte deadlines tot ondersteuning bij het opstellen van het toekomstig beleid;
 • Directe communicatie over programma’s met maatschappelijke organisaties en onderwijs programma’s, zowel binnen als buiten het Ministerie;
 • Ondersteunende werkzaamheden op het gebied van monitoring van programma’s;
 • Organiseren van lezingen, conferenties en bijeenkomsten, zoals de terugkomdagen voor onderwijsmedewerkers van verschillende ambassades.
 • Meewerken aan een of meerdere programma’s.

Profiel van de stagiair:

 • Een masterstudent die affiniteit heeft met ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en/of (internationale) politieke verhoudingen (volgt een studie als internationale betrekkingen, culturele antropologie, politicologie, bestuurskunde oid).
 • Flexibel, initiatiefrijk, accuraat, organisatorisch sterk.
 • Vaardig in Nederlands en Engels, zowel spreken als schrijven.
 • Ervaren met MS-Office, met name Excel, en social media is een pré.
 • Als stagiair van DSO word je geselecteerd op competenties die bij de selectie van junior beleidsmedewerkers een rol spelen: coördineren, samenwerken, strategisch inzicht en resultaatgerichtheid en waar je tijdens je stage verder mede op begeleid wordt.
 • Ook ben je in staat na een korte inwerkperiode grotendeels zelfstandig te functioneren en vind je het leuk om in korte tijd veel informatie te verwerken, te ordenen en te reproduceren.
 • Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als student aan een Nederlandse universiteit gedurende de gehele periode van de stage en nog niet is afgestudeerd.

 

Wat bieden wij

 • Wij bieden een actieve en actuele stageplaats, met ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en alle ruimte om kennis te maken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Voorwaarden en vergoedingen

De duur van de stage is bij voorkeur zes maanden, maar kan eventueel in overleg met de student worden aangepast tot minimaal vijf maanden, voor 36 uur per week. Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

 

Meer weten of solliciteren?

Heb je interesse in deze stage? Stuur dan voor 25 november een motivatiebrief met CV naar dso-mo@minbuza.nl, onder vermelding van “sollicitatie stage”. Je kunt de sollicitatiebrief richten aan Jeroen Kelderhuis, hoofd afdeling Maatschappelijke Organisaties en Onderwijs. Voor meer informatie kun je contact opnemen via dso-mo@minbuza.nl of tel: 070 348 4699. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je daar aan bijdraagt.

 

Buza

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Profielpagina