Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Omdat we er voor ieder kind willen zijn, hebben we jouw hulp nodig!

UNICEF komt, in opdracht van de VN, wereldwijd in 190 landen, dag in dag uit, op voor de rechten van ieder kind. Geen organisatie helpt meer kinderen dan wij. Wij geloven dat ieder kind ‘kind’ moet kunnen zijn. Sterker nog: daar hebben ze recht op. Lang niet alle kinderen groeien op in een veilige en liefdevolle omgeving. Voor hun welzijn en hun toekomst hebben ze dringend bescherming, gezondheidszorg, (gezonde) voeding en onderwijs nodig.

Wil jij dat ieder kind ‘kind’ kan zijn en wil je met jouw professionaliteit bijdragen aan de realisatie van onze belangrijke missie voor de wereld? Dan ben jij misschien onze nieuwe:

Senior Adviseur kinderrechten en migratie- en asielbeleid
(32 uur per week)

 

Dit ga je doen

Eén van de kernactiviteiten van UNICEF Nederland is het monitoren van de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) door de Nederlandse overheid. Eén van de onderwerpen waar UNICEF Nederland zich op richt is de situatie van kinderen die zijn gevlucht of gemigreerd naar Nederland en Europa. UNICEF maakt zich zorgen om de positie van (begeleide en onbegeleide) kinderen in het Nederlandse en Europese migratie- en asielbeleid. In besluitvorming over asiel en bij terugkeer wordt te weinig rekening gehouden met het belang van het kind.  UNICEF Nederland werkt samen met andere organisaties in Nederland en met andere UNICEF-kantoren in Europa en daarbuiten, om ervoor te zorgen dat Nederlandse en Europese overheden de rechten van gevluchte en migrantenkinderen beter waarborgen. Daartoe doen we onderzoek, agenderen we onderwerpen in de media en de politiek, ontwikkelen we goede alternatieven, en adviseren we beleidsmakers en politici.

 • Je kent het Nederlandse en Europese beleid op asiel, migratie en terugkeer, volgt actuele ontwikkelingen en ontwikkelt beleidsvoorstellen om de rechten van kinderen in dat beleid beter te waarborgen.
 • Je ontwikkelt beïnvloedingsstrategieën met als doel dat deze beleidsvoorstellen worden overgenomen.
 • Je onderhoudt contacten met de diverse kantoren van UNICEF en draagt bij aan een wederzijdse uitwisseling van kennis en informatie.
 • Je adviseert politici en beleidsmakers.
 • Je werkt samen met andere maatschappelijke organisaties.
 • Je initieert en begeleidt onderzoek.
 • Samen met de collega’s van de communicatieafdeling draag je bij aan een publiek gesprek over de rechten van kinderen in het beleid op asiel, migratie en terugkeer.

Dit vragen we

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over specialistische kennis over de migratie- en asielprocedure en het terugkeerbeleid en de positie van kinderen daarin.
 • Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent politiek strategisch en hebt aantoonbaar ervaring met beleidsbeïnvloeding.
 • Je bent gewend om in een complexe, internationale omgeving te werken.
 • Je bent flexibel, kunt snel complexe informatie verwerken en deze wanneer nodig vertalen naar gebruik voor publieke communicatie.
 • Je beschikt over een relevant politiek en maatschappelijk netwerk.
 • Je denkt in kansen en je hebt een open en positieve houding.
 • Je bent een teamspeler en werkt makkelijk samen met verschillende mensen

Dit bieden we
Je wordt onderdeel van de afdeling Pleitbezorging en Programma’s, waar je met ruim twintig gepassioneerde collega’s samenwerkt om de rechten van kinderen in Nederland en wereldwijd te bevorderen. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke vacature tot eind 2019. Onze arbeidsvoorwaarden passen bij de goededoelensector.

Meer weten?
Bel dan 13 maart tussen 10.00-12.00 uur of op 20 maart tussen 14.00-16.00 uur met op Sasja Bökkerink, afdelingsmanager Pleitbezorging en Programma’s (06-23850843).

Reageren
Stuur je brief en CV uiterlijk 24 maart naar Sasja Bökkerink via deze link.

De sollicitatieprocedure kent een tweetal gespreksronden en afsluitend bespreken we de arbeidsvoorwaarden. De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van maandag 1 april.

UNICEF voert een actief veiligheidsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van alle medewerkers bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Onze maatschappij is kleurrijk en UNICEF Nederland is dat ook. We streven ernaar dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving en het internationale karakter van onze organisatie.

We stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

www.unicef.nl

 

Logo-Voor-ieder-kind-Stapel-cyaan-2017

UNICEF

Profielpagina