Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

In 2013 is de Live Now Clinic geopend; in 2016 is het Live Now Mortuary geopend. Voor de kliniek geldt, dat er nog niet ‘break even’ gedraaid wordt: de kosten zijn nog hoger dan de opbrengsten, die vooral uit het nationaal gezondheidsverzekeringsprogramma (NHIS) komen. Het mortuarium brengt inmiddels wel al meer op dan dat het draaiend houden ervan kost.
In 2018 wordt gestart met de bouw van de school voor beroepsonderwijs. Deze school gaat gratis onderwijs bieden aan de kinderen in Tinkong die zelf geen mogelijkheden hebben om na het basisonderwijs nog verder te leren.

Live Now Foundation zet in op het zijn van een breed communityproject, waar zo effectief en efficiënt mogelijk middelen worden ingezet om de ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken. Het spreekt vanzelf dat hierbij regelmatig belangrijke beslissingen moeten worden genomen, op basis waarvan deze ontwikkelingen het beste tot stond komen. Daar is vaak en veel praktisch onderzoek voor nodig. Dit geldt zowel retrospectief (evaluerend) als prospectief (planvormend).

We denken hierbij aan bedrijfskunde- en organisatieontwikkelingsstudenten van verschillende soorten HBO- en WO-instellingen. Maar natuurlijk kunnen deze bijdragen ook geleverd worden door professionals met ervaring.

Kijk verder op de website van onze bemiddelingspartner Ontmoet Afrika

en ook op onze website!

Live-Now-Foundation-Go-Ghana

Live Now

Profielpagina