Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Stichting FEMI is opgericht in 1995 door de familie Bakhuizen. Het is de missie van FEMI kansen te bieden aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan en op een duurzame wijze. In de praktijk zijn we actief betrokken bij integrale dorpsontwikkeling met lokale partners in zeven landen: Nederland, Kenia, Tanzania, Oeganda, Nepal, India en Bolivia. Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.femi.org.

Ons bestuur telt zeven leden, van wie op dit moment drie familieleden. In 2020 ontstaan twee vacatures voor algemeen bestuurslid.

Profiel

We zijn op zoek naar een betrokken bestuurslid, met een probleemoplossend denkvermogen, die in discussies onafhankelijk zijn/haar mening vorm kan geven en uiten. Kritisch, constructief en samenwerkingsgericht. Iemand met kennis op het gebied van gezondheidszorg en/of ondernemerschap en een internationale blik heeft de voorkeur. Bestuurlijke sensitiviteit is een pré. Bekendheid met de Goede Doelen sector en door reizen en/of werk kennis van andere culturen is prettig. De kandidaat heeft affiniteit met de missie en werkzaamheden van FEMI en is daar ook inhoudelijk bij betrokken.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur geven we bij geschikte gelijkheid de voorkeur aan een man of vrouw in de leeftijd van 35 tot 50 jaar.

Condities

Deelname aan het bestuur is onbezoldigd en in principe voor minimaal 4 jaar. Onkosten kunnen worden vergoed. Er zijn per jaar vijf of zes bijeenkomsten.

Elk bestuurslid krijgt eenmaal in de twee jaar de gelegenheid een project, waarbij FEMI betrokken is, te bezoeken.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in de bestuursfunctie, verzoeken wij u ons een mail met een beknopt CV te zenden aan de directeur van FEMI, Liesbeth Nagelkerke (l.mulder@femi.org).

Voor eventuele vragen of toelichting kunt u terecht bij Liesbeth Nagelkerke (06-24550590).