Ontwikkelingsorganisatie VSO is op zoek naar vrijwilligers met passie voor schrijven. Samen met de andere leden van de redactiepool haal je verhalen op van onze vakdeskundigen in Afrika en Azië. Zo kunnen onze supporters nog dichter betrokken zijn bij het werk van VSO.

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie met kantoren in 23 landen. Samen met lokale partners identificeren we lokale ontwikkelingsvraagstukken en oplossingen. Door de inzet en kennis van lokale en internationale vakdeskundigen werken we met onze programma’s aan blijvende verandering op plekken waar dat het hardst nodig is.
Wat houdt het in?

Als redactielid help je mee met het redigeren, schrijven en ontwikkelen van content die VSO kan inzetten in haar communicatie. Je bent onderdeel van onze vrijwillige redactiepool, maar werkt voornamelijk zelfstandig vanuit huis. Je haalt verhalen op van vrijwilligers in Afrika en Azië door middel van interviews via email of Skype. Daarnaast verzamel je ook verhalen op van vrijwilligers die actief zijn in Nederland, bijvoorbeeld bij fundraising events.
Samen met je collega redactieleden werk je aan de verdere opbouw en kundigheid van deze vrijwillige redactiepool.
Wat verwachten we van een redactielid?

• Vlotte pen.
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal.
• Tijdbesteding van gemiddeld vier uur per maand.
• Deel te nemen redactieoverleg (face to face of via Skype).
• Deelname aan online cursussen (indien nodig).
• Je onderschrijft de VSO werkwijze en gedragscode (the Global Code of Conduct).

Wat bieden we?
• Een jaarlijkse trainings- en opfris- en ontmoetingsdag met andere redactieleden.
• Je schrijfvaardigheden verder ontwikkelen door ervaring en training.
• Mogelijkheid om een netwerk op te bouwen met andere vrijwilligers en community members van VSO.
• Mogelijkheid om actief bij VSO betrokken te zijn en je in te zetten voor een eerlijke wereld door kennis te delen.
• Een vrijwilligerscontract voor de duur van minimaal 2 jaar.
• Reiskostenvergoeding binnen Nederland op declaratiebasis op basis van 2e klas openbaar vervoer of € 0,19/km.
• Voor alle vrijwilligers heeft VSO een ‘aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen’ en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Ben je benieuwd en wil je graag reageren?
Stuur voor 12 maart een korte motivatie en jouw CV naar de community manager Judith Boekel (j.boekel@vso.nl). En houd 4 april 12.00 – 19.00 uur alvast vrij in je agenda. Dan is de eerstvolgende training- en ontmoetingsdag voor de vrijwilligerspools. Leuk als je erbij kunt zijn! Als je vragen hebt, kan je die ook aan Judith stellen per email.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief