De katholieke Sociëteit voor Afrikaanse Missiën zoekt Missionaire Veldwerkers die zich 4 jaar willen inzetten voor de meest kwetsbare groepen in Ghana, Liberia of Tanzania. Wij zoeken mensen met een christelijke levensovertuiging of verbondenheid daarmee, een goede gezondheid en sociale vaardigheden, een flexibele instelling en een afgeronde opleiding. Mensen met een hart voor Afrika.
Wij zetten ons in voor b.v. straatkinderen, mensen met een lichamelijke beperking, vluchtelingen, ouderen en anderen. Samen een stuk levensweg afleggen, in gelijkheid, open voor nieuwe ervaringen en de bereidheid je leven te delen. Spreekt je dit aan reageer dan voor 29 februari 2020 en neem contact op met Liesbeth Glas, SMA Vormingscentrum op vc@sma-nederland.nl of bel 020-773 9649, of kijk op www.sma-nederland.nl.

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) zoekt actief naar hedendaagse vormen van missie  door te werken aan gerechtigheid, de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden.

Missionair werk betekent dus partij kiezen: aan de kant gaan staan van mensen die in de huidige samenleving niet meetellen. Dit werken aan gerechtigheid is eigenlijk voor ieder mens een opdracht.

Wij zoeken mensen die zich voor een periode van vier jaren willen laten uitzenden naar Afrika (Ghana, Tanzania, Liberia) om zich in te zetten als missionair veldwerker. De uitzendingen vinden plaats binnen kleinschalige projecten op basis van solidariteit met kansarmen, op basis van vergoeding van leefgeld en verzekeringen, mede ondersteund door bijdragen van anderen.

Het SMA-Vormingscentrum is een plek waar mensen zich kunnen voorbereiden op dit hedendaagse missionaire veldwerk. Zij richt zich tijdens die voorbereiding in het bijzonder op Afrika en de Afrikanen. En met name die Afrikanen voor wie een menswaardig bestaan in het gedrang is. De doelstelling van het Vormingscentrum is een missionaire groep mensen te vormen die als lid van de SMA zowel in de derde wereld als in Nederland  inzetbaar zijn.

Na terugkeer vraagt de SMA je om met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en je in te zetten voor  missionaire bewustwording. Onder andere door het creëren van een grotere bewustwording van verhoudingen in de wereld en meer correcte houding ten opzichte van Afrikanen in onze samenleving.

society-of-african-missions

Society of African Missions

De SMA is een missionaire organisatie die zich inzet voor afrikanen. De mens staat bij ons centraal. Vanuit het werken onder de mensen …
Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief