Voor een nieuw te vormen team zoekt het ASKV/MOO met ingang van 1 februari of zo snel mogelijk 2020 HBO-verpleegkundigen / SPV ers. Deze functies zijn voor 32/36 uur per week en betreffen de nog te starten 24-uursopvang van het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO).

Het ASKV is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Het MOO is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning. Voor een groep van twintig cliënten met ernstige chronische psychiatrische en/of somatische problematiek wordt met ingang van 1 januari 2020 in Amsterdam Noord gestart met een nieuwe vorm van 24-uurs huisvesting en begeleiding (MOO-Intensief). Voor deze opvang zoeken wij per 1 januari 2020 diverse HBO verpleegkundigen / SPV ers.

De voornaamste taken van de HBOV’er zijn:
• het begeleiden van cliënten van het MOO en het monitoren van hun (geestelijke)gezondheid;
• ondersteuning bieden bij de organisatie en uitvoering van interne activeringsmodules;
• medicijnverstrekking, en toezien op medicatiegebruik en receptuur;
• intensief contact onderhouden met eerste en tweedelijns ketenpartners; achterwacht bij calamiteiten;
• tijdig interveniëren in geval van een crisissituatie;
• je verwijst naar 1 ste lijn en coördineert de behandeling die extern plaats vindt;
• aanspreekpunt zijn voor collega’s (inzake inhoudelijke vragen over psychiatrie, het omgaan met bewoners, et cetera).

 

Wij zoeken iemand die:
• affiniteit heeft met de doelstellingen en doelgroep van het MOO;
• een afgeronde opleiding SPV of afgeronde opleiding B – verpleegkunde/ HBOV heeft;
• werkervaring heeft in de GGZ;
• ervaring heeft met crisissituaties (binnen de GGZ);
• kennis van medicatie (met name psychofarmaca) heeft, en de bevoegdheid om medicatie te verstrekken;
• kennis heeft van doelgroep, werkveld en problematiek;
• een grote mate van zelfstandigheid heeft, en de capaciteit om overleg te voeren met de diverse behandelaren;
• flexibel is, en in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden;
• zorgvuldig, energiek en stressbestendig is;
• het Nederlands en Engels uitstekend beheerst (mondeling en schriftelijk). Kennis van het Frans en/of Arabisch strekt tot aanbeveling;
•‘bereid is om enkele avonden per maand diensten te draaien;
• een vluchtelingenachtergrond is een pre.

Het ASKV/MOO biedt:
• een prettige werksfeer in een kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers;
• een aanstelling met een bruto maandsalaris in schaal 9 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het ASKV hanteert een systeem van beloning naar anciënniteit voor al haar medewerkers;
• een aanstelling voor 1 jaar inclusief 1 proefmaand en de mogelijkheid tot verlenging van het contract voor de projectperiode.

Belangstelling:
Een motivatie en CV kun je sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature MOO.
Deze vacature loopt tot dat deze is vervuld.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sabine te Woerd. Telefoon: 06 48189363

eu-askv-moo-logo-2.jpg
ask

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief