Het bestuur van Humanity in Action Nederland zoekt drie bestuursleden die zich inzetten voor de nieuwe generatie maatschappelijke leiders op het snijvlak van mensenrechten, democratie en een inclusieve samenleving.

WAT DOET HET BESTUUR?

Het bestuur bewaakt de visie en missie van de stichting. Ook monitort, evalueert en ondersteunt het bestuur de activiteiten van de organisatie. Het bestuur beoordeelt werkplannen en begrotingen en denkt mee over de strategische richting van de organisatie.

Humanity in Action Nederland is een ambitieuze, dynamische en ondernemende organisatie met een aantal betaalde medewerkers en diverse stagiaires en vrijwilligers in het team. Onder haar toezicht en verantwoordelijkheid benoemt het bestuur een directeur belast met de dagelijkse leiding van de stichting. 

Het bestuur werkt actief mee om de impact en duurzaamheid van de organisatie te vergroten. De bestuursleden maken, waar opportuun, hun netwerk toegankelijk voor de organisatie. De gemiddelde tijdsinspanning is twee tot vier uur per week, inclusief vergaderingen en representatie bij programma’s en evenementen. 

Het huidig bestuur komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen. De zittingstermijn is drie jaar. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden. Vanwege het (bijna) verstrijken van de termijn van één van de huidige bestuursleden en ter versterking van het bestuur is het bestuur op zoek naar maar liefst drie enthousiaste, ervaren bestuurders met affiniteit met het werkveld van Humanity in Action Nederland.

 

WIE ZOEKEN WIJ?

Marketing & Communicatie 

Het algemeen bestuurslid belast met de portefeuille Marketing & Communicatie adviseert en ondersteunt de directeur met de ontwikkeling van een communicatiestrategie en -beleid, zowel nationaal als internationaal. Het beoogde bestuurslid is een sterke kracht met deskundigheid op het gebied van communicatie, marketing en public relations, mogelijk een bedrijfsmatige achtergrond. 

De voorkeur gaat uit naar een ervaren bestuurder met een sterk netwerk die nieuwe deuren opent voor de organisatie. Er wordt gezocht naar een internationaal georiënteerd en creatief persoon die de visie en de missie van de organisatie naar buiten toe effectief kan mee helpen uitdragen. 

HR /Juridisch 

Het beoogde bestuurslid heeft beroepsmatig brede ervaring met HR en/of juridische zaken. Dit bestuurslid is betrokken, ervaren, heeft oog voor talent en is in staat mensen te verbinden. Enthousiasme en een gemotiveerde, ondernemende instelling om de organisatie optimaal te laten functioneren is gewenst.

Het bestuurslid bewaakt en versterkt het HR – beleid van de organisatie. Tot de werkzaamheden behoort ook de supervisie en ondersteuning van de directeur op HR en juridisch vlak. Bij voorkeur is het beoogde bestuurslid iemand met affiniteit en kennis van arbeids-rechterlijke kwesties en organisatieontwikkeling met een breed (juridisch) netwerk. 

Fondsenwerving

Voor deze bestuursfunctie zoeken wij een bestuurslid met kennis van fondsenwerving in de breedste zin. De voorkeur gaat uit naar een persoon met een breed netwerk in de culturele / non-profit sector. Het beoogde bestuurslid is bekend met bestaande fondsen en trends in deze sectoren, heeft een ondernemersoog en ziet nieuwe kansen voor Humanity in Action Nederland voor de verdere verduurzaming en versterking van de financiële situatie. Dit beoogde bestuurslid fungeert binnen het bestuur als sparringpartner van de directeur inzake fondsenwerving. 

 

SOLLICITEREN

Graag ontvangen wij een (korte) motivatie en CV voor 23 juni t.a.v. Nejra Kalkan  n.kalkan@humanityinaction.org. Voor meer informatie over de organisatie en functies kunt u zich ook richten tot Nejra Kalkan.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website en social media kanalen.
humanityinaction.nl | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram

humanity in action1

Stichting Humanity in Action Nederland

Humanity In Action (HIA) is een internationale educatieve non-profit organisatie. HIA informeert, inspireert en verbindt de nieuwe …
Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief