De Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) is al meer dan 85 jaar actief als fondsenwervende actie en de laatste 50 jaar ook als organisatie die personele samenwerking mogelijk maakt. Onze missie is internationale samenwerking door middel van de inzet van personen en de opbouw van solidaire relaties tussen Nederlandse en buitenlandse organisaties. Wij stellen de mens centraal en de uitgezondenen en jongeren zijn de bruggenbouwers tussen de organisatie waar zij werken en hun organisatie in Nederland. WNM maakt het mogelijk dat deze  internationale werk(st)ers zich wereldwijd elke dag opnieuw in kunnen zetten om samen met de lokale bevolking de strijd aan te binden tegen onrecht, armoede en ziekte en te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. Voor hun ondersteuning werft WNM fondsen.

Jongeren zijn voor WNM een belangrijk en wij geven daar invulling aan door de mogelijkheid van het ondersteunen van een persoonlijk vormingstraject, waarbij een verblijf in een buitenland een onmisbaar onderdeel is. 

Om aan deze WNM steeds weer een actuele  inhoud te geven, zoekt de WNM een Uitvoerend Secretaris die per 15 maart 2022 in dienst kan treden voor 0,4 tot 0,6 fte.

 

De UITVOEREND SECRETARIS heeft de volgende taken:       

  • Het bureau aansturen en de medewerkers praktisch ondersteunen
  • Beleid ontwikkelen én uitvoeren
  • Relatiebeheer met Religieuze Instituten en andere (missionaire) organisaties
  • Het bestuur van de WNM ondersteunen

Als UITVOEREND SECRETARIS van de Week voor de Nederlandse Missionaris ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het bureau. De beleidsontwikkeling met in de komende jaren extra nadruk op jongeren. Extern is er het relatiebeheer met backdonors en verwante organisaties. Religieuze organisaties, maar ook samenwerkingspartners als lekenorganisaties en universiteiten en hogescholen. WNM is blij als je al in dit netwerk actief bent.

 

Werksfeer:

De staf van de WNM bestaat uit drie werknemers en enkele vrijwilligers. Allen werken zelfstandig en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden, die deels op kantoor en deels vanuit huis worden uitgevoerd. Staf en vrijwilligers gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Van de uitvoerend secretaris wordt ondersteunend leiderschap verwacht.

 

Wat heb je nodig:

  • Leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden (hbo/academisch niveau)
  • In staat zijn om een visie te ontwikkelen op de positie en de werkzaamheden van de WNM in de komende jaren en deze in de praktijk vorm te geven.
  • Kennis van en ervaring met de eigenheid van het katholieke werkveld en zich daarin thuis voelen.
  • Werkervaring in het buitenland op het terrein van internationale samenwerking.

Rechtspositie en salaris:

De medewerkers van de WNM vallen onder het rechtspositiereglement van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Salariëring is conform datzelfde reglement (FWG 65).

De werkplek:

WNM heeft een ruim opgezet kantoor dat gevestigd is op de Frederik Hendriklaan 7,  2582 BP  Den Haag.

 

Sluitingsdatum van solliciteren en sollicitatiegesprekken

Ben je geïnteresseerd in deze bijzondere en creatief in te vullen functie op het snijvlak van kerk en samenleving, dan kun je via de e-mail reageren met het sturen van je cv en motivatiebrief. Stuur deze e-mail aan: frankvaneenbergen@weeknederlandsemissionaris.nl

De sluitingsdatum voor de ontvangst van je brief en cv is 1 november 2021.

Voor meer informatie over de functie en de WNM kun je contact opnemen met Frank van Eenbergen: frankvaneenbergen@weeknederlandsemissionaris.nl

 

 

week nederlandse missionaris

Week Nederlandse Missionaris

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief