Hou jij van een uitdaging, het wiel uitvinden en vind jij het leuk om een teamstructuur te bouwen? Wij zijn op zoek naar een social-worker die nergens zijn hand voor omdraait en een echte spin in het web is. Zie jij lastige juridische vraagstukken als een uitdaging en heb jij daarnaast een grote affiniteit met vluchtelingen? Ben jij Iemand die ervaring heeft in groepswerk en geen moeite heeft met wisseldiensten? Dan pas jij bij ons!

Traject/woonbegeleider die flexibel inzetbaar is (16-24 uur)

In januari 2020 is het team Medische Opvang Ongedocumenteerden – Intensief, kortweg MOO-i, gestart met het opzetten van een locatie voor de opvang van 20 ongedocumenteerden in Amsterdam Noord.

MOO-i maakt onderdeel uit van het ASKV, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingen­beleid.

Het MOO-i is een intramurale opvanglocatie voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische of somatische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfs­vergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning. Voor een groep van twintig cliënten met ernstige chronische psychiatrische en/of somatische problematiek is met ingang van 1 januari 2020 in Amsterdam Noord gestart met een nieuwe vorm van 24-uurs huisvesting en begeleiding (MOO-intensief).

Voor deze opvang zoeken wij zo spoedig mogelijk versterking van ons team.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het uitdenken en uitwerken van teamprocessen en protocollen in een dynamische omgeving.
 • Het ‘huis’ draaiende houden: initiatief tonen en praktisch ingesteld zijn is een pre.
 • Het opstellen van een op de individuele cliënt toegespitst hulpverleningsplan (eigen caseload).
 • De juridische strategie afstemmen met andere personen en organisaties en in de verschillende overleggen de belangen van de cliënten behartigen.
 • Het beheersen het Nederlands uitstekend (mondeling en schriftelijk) beheersing van Engels, Arabisch en Frans is een pre.
 • Het opstellen van goede rapportages en correspondentie ten behoeve van juridische procedures.
 • Het plannen van taken die uit het hulpverleningsplan voortvloeien.
 • Het bewaken van de voortgang van individuele hulpverleningstrajecten (intern).
 • Het bewaken van afspraken (extern).
 • Het bewaken van de MOO-methodiek en visie.
 • Secuur rapporteren in het cliëntvolgsysteem en andere rapportages.
 • Het vroegtijdig signaleren van crisissituaties.
 • Het initiëren en, zo nodig, begeleiden van dagactiviteiten.
 • Het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers bij hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Het onderhouden van externe contacten extern.
 • Het correct afhandelen van post en telefoon.

De juridisch casemanager werkt altijd in nauwe samenspraak met de coördinator.

De persoon die wij zoeken

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van het ASKV en met de doelgroep van het MOO – ervaring met de doelgroep is een pre;
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op MOO-Intensief met betrekking tot de zorg en begeleiding van cliënten;
 • is in staat prioriteiten te stellen in de te verrichten werkzaamheden;
 • draagt zorg voor voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de hulpverleningstrajecten;
 • is zorgvuldig, energiek en stressbestendig;
 • is bereid onregelmatige diensten te draaien;
 • heeft een resultaatgerichte stijl;
 • heeft een afgeronde HBO- of universitaire opleiding.
 • Een vluchtelingenachtergrond is een pre.

Het ASKV/MOO biedt

 • Een prettige werksfeer in een organisatie met een gemotiveerd team van vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires;
 • een aanstelling met een bruto maandsalaris in schaal 8 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het ASKV hanteert een systeem van beloning naar anciënniteit voor al haar medewerkers.

Belangstelling?

Een motivatie en CV kun je tot uiterlijk 15 augustus sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature social worker MOO-Intensief. De eerste sollicitatieronde zal plaatsvinden op maandag 24 augustus, en de tweede ronde op donderdag 27 augustus. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sabine te Woerd, sabine@askv.nl of tel: 06- 34082622.

eu-askv-moo-logo-2.jpg
ask

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief