Foundation Max van der Stoel, in samenwerking met Building Change, zoekt 1 stagiair(e) “Research & Advocacy”.

In het samenwerkingsverband Building Change werkt de FMS met Partos en Woord & Daad samen om eerlijk en coherent Nederlands beleid te realiseren. De regering moet bijdragen aan een maximaal positieve impact op ontwikkelingslanden, waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties het uitgangspunt zijn. Dit principe is leidend voor het werk van Building Change.

Daarnaast doen we momenteel als FMS, samen met onze Europese partner Foundation for European Progressive Studies (FEPS), onderzoek rondom het thema ‘Climate Justice’. Hierin kijken we hoe het Europese klimaatbeleid beter kan aansluiten bij de behoeftes van ontwikkelingslanden en deze vooral niet tegenwerkt. Ook willen we dat perspectieven uit deze landen beter worden meegenomen in ons beleid in Europa.

Profiel stagiair(e)

De stagiair(e) gaat werken in een politieke omgeving, met specifieke aandacht voor de internationale impact van het Nederlandse en Europese beleid. We verwachten daarom dat je een goed politiek gevoel hebt en een open, communicatieve houding. Je bent in staat om efficiënt informatie te vergaren en deze, ook onder tijdsdruk, helder te verwoorden. Een goede beheersing van het Engels en organiserend vermogen zijn noodzakelijk. Verder ben je vaardig met het schrijven van (nieuws)artikelen en in staat om zelfstandig te werken in een drukke werkomgeving.

Wat houdt deze stage in?

  • Je assisteert op zelfstandige wijze bij de lobby richting Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers. Hierbij is kennis van en interesse in de Nederlandse politiek noodzakelijk, en heb je affiniteit met de SDG’s.
  • Je assisteert met het onderzoek rondom ‘Climate Justice’, onder andere door het organiseren van een expert meeting.
  • Je houdt de actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op diverse thema’s, zoals handel, migratie en klimaat bij.
  • Je signaleert politieke momenten voor beleidsbeïnvloeding en je werkt mee in het tot stand brengen van handvatten voor politieke actie en het mobiliseren van achterbannen.
  • Ook help je met het generen van zichtbaarheid van onze activiteiten via social media, nieuwsbrieven en online artikelen.

Wat bieden we?

Je doet ervaring op binnen een politieke ngo en maakt kennis met ontwikkelingsorganisaties. Er is goede stagebegeleiding en er heerst een collegiale werksfeer. De stageperiode loopt van 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021. Je werkt vier dagen in de week (28 uur) op ons kantoor in Den Haag (voor zover mogelijk i.v.m. Covid-19, anders zijn er online mogelijkheden). De stagevergoeding bedraagt €450,- per maand, mits je staat ingeschreven bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling. Anders geldt een (lagere) vrijwilligersvergoeding.

Solliciteren?

Mail je motivatiebrief met CV uiterlijk 7 juni 2020 naar Rosa van Driel: rvdriel@foundationmaxvanderstoel.nl. Bel voor meer informatie met 070-5500 567. Zie ook de websites: www.foundationmaxvanderstoel.nl en www.partos.nl/building-change. Sollicitatiegesprekken vinden online plaats tussen woensdag 10 en donderdag 18 juni.

In dezelfde periode zijn we op zoek naar een stagiair(e) Democracy en een stagiaire Communication & Events

FMS

Foundation Max van der Stoel

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief