Foundation Max van der Stoel, in samenwerking met Building Change, zoekt 1 stagiair(e) “Research & Advocacy”

Politici en beleidsmakers in Nederland nemen te vaak beslissingen die negatieve impact hebben op ontwikkelingslanden. Zo ondermijnen bijvoorbeeld het handels-, landbouw- en klimaatbeleid de inspanningen voor duurzame en inclusieve ontwikkeling. We moeten voorkomen dat wat we met de ene hand geven, wordt weggenomen met de andere hand.

In het samenwerkingsverband Building Change werkt de FMS met Partos en Woord & Daad samen om eerlijk en coherent Nederlands beleid te realiseren. De regering moet bijdragen aan een maximaal positieve impact op ontwikkelingslanden, waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties het uitgangspunt zijn. Dit principe is leidend voor het werk van Building Change.

Daarnaast doen we momenteel als FMS, samen met onze Europese partner Foundation for European Progressive Studies (FEPS), onderzoek rondom het thema ‘Climate Justice’. Hierin kijken we hoe het Europese klimaatbeleid beter kan aansluiten bij de behoeftes van ontwikkelingslanden en deze vooral niet tegenwerkt. Dit onderzoek wordt in april 2021 afgerond.

 

Profiel stagiair(e)

De stagiair(e) gaat werken in een politieke omgeving, met specifieke aandacht voor de internationale impact van het Nederlandse en Europese beleid. We verwachten daarom dat je een goed politiek gevoel hebt en een open, communicatieve houding. Je bent in staat om efficiënt informatie te vergaren en deze, ook onder tijdsdruk, helder te verwoorden. Een goede beheersing van het Engels en organiserend vermogen zijn noodzakelijk. Verder ben je vaardig met het schrijven van (nieuws)artikelen en in staat om zelfstandig te werken in een drukke werkomgeving.

 

Wat houdt deze stage in?

  • Je assisteert op zelfstandige wijze bij de lobby richting Tweede Kamerleden en Hierbij is kennis van en interesse in de Nederlandse politiek noodzakelijk,en heb je affiniteit met de SDG’s.
  • Je assisteert met de laatste loodjes rondom ons ‘Climate Justice’ onderzoek, door te helpen bij het organiseren van de presentatie ervan (zowel inhoudelijk als organisatorisch) en denkt mee over hoe verder met de aanbevelingen uit het rapport.
  • Daarnaast houd je de actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op diverse thema’s, zoals handel, migratie enklimaat bij.
  • Je signaleert politieke momenten voor beleidsbeïnvloeding en je werkt mee in het tot standbrengen van handvatten voor politieke actie en het mobiliseren van achterbannen.
  • Ook help je met het generen van zichtbaarheid van onze activiteiten via social media,nieuwsbrieven en online artikelen.

 

Wat bieden we?

Je doet ervaring op binnen een politieke ngo en maakt kennis met ontwikkelingsorganisaties. Er is goede stagebegeleiding en er heerst een collegiale werksfeer. De stageperiode loopt van 1 februari 2021 tot en met 30 juni 2021. Je werkt vier dagen in de week (28 uur), afhankelijk van de Covid-19 maatregelen op ons kantoor in Den Haag of anders online. De stagevergoeding bedraagt €450,- per maand, mits je staat ingeschreven bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling. Anders geldt een (lagere) vrijwilligersvergoeding.

 

Solliciteren?

Mail je motivatiebrief met CV uiterlijk woensdag 9 december 2020 naar Rosa van Driel: rvdriel@foundationmaxvanderstoel.nl. Bel voor meer informatie met 070-5500 567. Zie ook de websites: www.foundationmaxvanderstoel.nl en www.partos.nl/building-change. Sollicitatiegesprekken vinden online plaats in week 51 (14 tot 18 december).

 

FMS

Foundation Max van der Stoel

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief