Eén op de drie Nederlanders biedt informele zorg of ondersteuning aan anderen, als mantelzorger of als vrijwilliger. De formele zorg sluit hierop aan en werkt met mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) samen. Het team Informele Zorg zet zich in voor een gezonde balans tussen zorgen voor je naaste en de rest van je leven. Wil jij bijdragen aan het realiseren van verandering op lokaal niveau? Ben jij een ervaren projectleider/onderzoeker op het thema informele zorg? Dan heeft Movisie dé vacature voor jou.

Ons team zet zich in voor een optimale samenwerking tussen formele en informele zorg, waarbij we streven naar een gezonde balans tussen zorgen voor naasten en bijvoorbeeld werk, sociale relaties, hobby’s en ontspanning. Kwalitatieve en passende ondersteuning van mantelzorgers vereist een integrale en innovatieve aanpak. We zorgen dat beschikbare kennis over informele zorg op lokaal niveau wordt gebruikt. Hiervoor werken we met en voor gemeenten en organisaties, brengen ze bij elkaar in werkateliers en zorgen voor toegankelijke kennis met betrekking tot informele zorg. Kenmerkend en het uitgangspunt hierbij is dat de mens en zijn leefwereld centraal staan.

Wat wordt jouw rol?
Als senior projectleider haal je projecten en/of onderzoeksopdrachten binnen op het thema informele zorg (mantelzorg, vrijwillige zorg en burgerbetrokkenheid), neem je het voortouw en ben je projectleider van deze opdrachten. Jij hebt jezelf al bewezen als expert op het thema informele zorg, hebt een relevant netwerk en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends. Daarnaast leg je de verbinding naar andere relevante kennisinstituten en andere thema’s binnen Movisie. Daarom is het van belang dat je interesse hebt in het voorkomen en aanpakken van andere thema’s gelinkt aan mensen in een kwetsbare situatie, zoals armoede, psychische kwetsbaarheden en inclusie.

Wat neem jij mee?

  • Je hebt een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen of bestuurskunde.
  • Je hebt je bewezen in het acquireren van grote opdrachten en/of langdurige programma’s. Dat betekent dat je ervaring hebt met het opstellen van offertes voor onderzoeksopdrachten, het doen van subsidieaanvragen en het houden van acquisitiegesprekken met (potentiële) opdracht- of subsidiegevers.
  • Je werkt graag samen en kunt deze vaardigheid in complexe situaties inzetten. Je bent in staat draagvlak te creëren voor nieuwe initiatieven en om kennis helder over te dragen
  • Je hebt ruime ervaring met het leiden van projecten/onderzoeken gerelateerd aan het thema informele zorg. Je bent in staat om leiding te geven aan een projectgroep (minimaal drie jaar ervaring). Hieronder verstaan wij: het optimaal benutten van de kwaliteiten en eigenschappen van de groepsleden, het regelmatig bespreken van de stand van zaken, het organiseren van overleg, het monitoren van de financiële voortgang en afstemming en medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden.
  • Je hebt ruime kennis van en affiniteit met het thema informele zorg en vrijwillige zorg. Met kennis bedoelen we dat je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op dit terrein in Nederland evenals recente wetenschappelijke onderzoeken. Ook heb je een relevant netwerk in relatie tot de thema’s. Met affiniteit bedoelen we dat je kunt laten zien dat je vanuit je (vrijwilligers)werk, studie of vrije tijd of studie je eerder zelf er voor gekozen hebt om je bezig  te houden met (een van) deze thema’s of je hiervoor in te zetten.
  • Je kunt kennis uit wetenschappelijke onderzoeken duiden, interpreteren, onderling vergelijken, samenvatten en omzetten naar praktische tips en handvatten voor gemeenten en sociaal professionals. Kortom: je kunt wetenschap vertalen naar de praktijk (de zogenoemde ‘wat werkt-kennis’) en hebt hierin minimaal drie jaar ervaring.  Je hebt oog voor de waarde die onderzoek in de praktijk heeft en oog voor de waarde van praktijk- en ervaringskennis.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een aanstelling (32 – 36 uur per week) voor een jaar met, bij goed functioneren, een goede bedrijfseconomische situatie én behaald acquisitietarget, uitzicht op een vaste aanstelling. Je wordt aangesteld in de functie van Senior medewerker inhoud 2. Het salaris bedraagt – afhankelijk van ervaring – minimaal € 3.365,- en maximaal € 5.225,- (schaal 11 van de cao Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een individueel keuzebudget van circa 18% van je bruto salaris, een loopbaanbudget en de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van de online trainingen van New Heroes.

Movisie is gevestigd in een goed bereikbaar kantoor in Utrecht. Door de maatregelen omtrent het coronavirus werken we voornamelijk thuis. Ook na deze periode kun je jouw werktijden flexibel in blijven delen, door afwisselend thuis en op kantoor te werken. Je krijgt vanuit Movisie een budget om jouw thuiswerkplek goed in te richten.

Wie zijn wij?
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo’n 140 Movisianen ontwikkelen samen met de praktijk kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Het team Informele Zorg is een mooie mix van jongere en meer ervaren teamleden, die zich allemaal volop inzetten voor het thema. Iedereen houdt zich, naast het thema informele zorg, ook bezig met andere maatschappelijke thema’s binnen Movisie die gerelateerd zijn aan informele zorg. Binnen het team is er veel ruimte voor (in)formele contactmomenten, creatieve (digitale) samenwerking en het ontwikkelen van jouw interesses en talenten.

Meer weten?
Voor inhoudelijke vragen kun je op maandagmiddag na 16:00 uur en op woensdagochtend tussen 9:00 en 11:00 uur contact opnemen met Roos Scherpenzeel via 06 – 19 56 20 93.

Solliciteren
Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid, het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Movisie hecht waarde aan een inclusieve werksfeer en een divers samengesteld personeelsbestand. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren.

Mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, geboorteplaatsen, geloofsovertuigingen, (fysieke) uitdagingen, genders en seksuele voorkeuren worden daarom uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie en kwaliteiten. Heb je interesse om te solliciteren? Vul dan uiterlijk 19 september het sollicitatieformulier in op onze website en sluit je motivatie en je cv bij. De eerste gesprekken vinden plaats op 30 september 2021.