WAAG

Waag is een culturele organisatie gehuisvest in het centrum van Amsterdam. Haar activiteiten voert zij uit op het snijvlak van samenleving, kunst en technologie. In de periode ’21-’24 heeft zij in de landelijke en Amsterdamse culturele basisinfrastructuur de positie van ‘Futurelab Design and Technology’.

Het programma dat Waag doorlopend ontwerpt, innoveert en realiseert vindt plaats in de context van urgente maatschappelijke vraagstukken die in projecten vorm krijgen. Deze kenmerken zich door een grote variëteit en worden altijd gerealiseerd met Amsterdamse, landelijke en internationale partners.

Waag heeft mede aan de wieg gestaan van de digitale samenleving door een groot aantal innovatieve projecten waarin steeds het perspectief van burgerschap en de rol van de kunsten en creativiteit een centrale rol spelen. In de afgelopen 25 jaar heeft Waag bijgedragen aan de ontwikkeling en positionering van digitale cultuur en daarmee een internationale positie verworven.

Waag is een stichting waar ongeveer 50 medewerkers in teams opereren. De organisatie heeft een open werkcultuur en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Ter versterking van haar staf is Waag op zoek naar een projectontwikkelaar voor de groepen Life en Code.

Life. Door technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en sociale omwenteling staat zowel onze leefomgeving als ons handelingsperspectief onder druk. Life onderzoekt hoe burgers een ontwerpende houding kunnen aannemen door zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld (sensor)technologie om grip te krijgen op hun gezondheid, leefomgeving en de samenleving als geheel. Life is een nieuwe groep. Voorbeeldprojecten zijn: Hollandse Luchten, Amsterdam Sounds en Tipping the Balance. Meer informatie verschijnt binnenkort op onze site.

Code. De platformeconomie en ‘slimme technologie’ veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt. Wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. Zie onze website voor projecten van Code

MISSIE 

Het creëren van een forum en een podium voor openbaar onderzoek en publieke evenementen op het gebied van de culturele, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de digitale samenleving.

CULTUUR EN WAARDEN

Open, fair, inclusive zijn de waarden die Waag hanteert, ook bij het maken van keuzes inzake de interne bedrijfsvoering en voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan goed werkgeverschap.

SAMENVATTING ROL

Als projectontwikkelaar voor de groepen Life en Code ben je spin in het web om financiering voor het publieke onderzoek van Waag te organiseren. Je zoekt financiering voor projecten die aansluiten bij de onderzoeksagenda van Waag. In nauwe samenwerking met lab leads werk je ideeën voor onderzoek uit tot heldere projectvoorstellen en overtuigende offertes. Daarnaast coördineer je de projectontwikkeling binnen de groepen Life en Code en werk je nauw samen met projectontwikkelaars van andere groepen binnen Waag (Make en Learn). 

Projectontwikkeling is een van de werkzaamheden van Waag die dragend is voor de financiering en continuïteit van de organisatie. Elke groep binnen Waag heeft een projectontwikkelaar die de projectontwikkeling binnen de groep coördineert en de kwaliteit van voorstellen/offertes en bijbehorende begroting bewaakt. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Je bent verantwoordelijk voor de projectontwikkeling binnen Life en Code en werkt nauw samen met de head of programmes en lab leads van deze groepen. 
 • Je vertaalt inhoudelijke ideeën naar concrete projectplannen en activiteiten met een bijpassende begroting.
 • Je bent onderdeel van het Waag-brede projectontwikkelteam en houdt hen op de hoogte van potentiële projecten binnen Life en Code
 • Je houdt nieuwe ontwikkelingen die raken aan de onderwerpen van Life en Code nauwlettend in de gaten
 • Je onderhoudt contact met subsidieverstrekkers en fondsen en weet de de visie, missie en resultaten van Life en Code uit te dragen.

Vaardigheden

 • Je ziet snel kansen en weet die te benutten door financiering te organiseren: je kunt ideeën en opdrachten makkelijk vertalen in programma- en projectvoorstellen met solide begrotingen
 • Je bent zakelijk sterk aangelegd, planmatig, en weet het kaf van het koren te scheiden
 • Je schrijft en communiceert makkelijk in zowel Nederlands als Engels 
 • Je weet hoe je verschillende doelgroepen aan kan spreken
 • Je schakelt makkelijk met externe partijen en potentiële opdrachtgevers

Kennis / affiniteit

 • Je onderschrijft de research agenda, waarden en missie van Waag
 • Je hebt een strategische en kritische blik op de (on)mogelijkheden van nieuwe technologieën. Je begrijpt de kansen en impact hiervan op democratische processen en de relatie tussen overheid en burger
 • Je bent bekend met de domeinen waar deze functie zich op richt en kunt je snel inlezen en oriënteren op thema’s zoals: citizen science, digitalisering, participatieve beleidsontwikkeling.
 • Je hebt interesse in de ethisch-maatschappelijke discussies rond technologie

Kwalificaties / ervaring

 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring met het binnenhalen van financiering
 • Je hebt een relevant netwerk
 • Je beschikt over WO / HBO werk- en denkniveau

EIGENSCHAPPEN | INSTELLING 

Eigenschappen

 • Je bent ondernemend, initiatiefrijk en leergierig
 • Je bent creatief in het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën
 • Je bent flexibel, je staat open voor nieuwe methoden en benaderingen
 • Je bent georganiseerd en weet overzicht te bewaren.

Instelling

 • Gemotiveerd, intrinsiek gedreven, nieuwsgierig
 • Maatschappijkritische houding – in staat om machtsverhoudingen op waarde te schatten en zich hard te maken voor een burgerperspectief
 • Praktisch – schept er plezier in zaken voor elkaar te krijgen
 • Zakelijke blik, kan nieuwe goed positioneren en bent niet bang voor targets.

DIVERSEN

 • Waag heeft twee schitterende werklocaties in het centrum van Amsterdam: de historische gebouwen Het Pintohuis en De Waag op de Nieuwmarkt
 • Salarisindicatie €3500 – 4200 per maand, op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk van kennis en ervaring
 • De voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar iemand die de diversiteit van Waag vergroot
 • Deadline solliciteren: maandag 19 april
 • Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Judith Veenkamp onder e-mail judith@waag.org 
 • solliciteren kan via de link: https://waag.homerun.co/projectontwikkelaar-publiek-onderzoek
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
waag society

Waag Society

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief