Mondiaal FNV zoekt een projectenbeheerder

Wij zijn op zoek naar een senior financieel projectenbeheerder (28 uur in de week). Het betreft een functie voor bepaalde tijd met de intentie om de arbeidsovereenkomst na een jaar om te zetten naar onbepaalde tijd.

Over Mondiaal FNV

Stichting Mondiaal FNV steunt werkenden, democratische vakbonden en andere organisaties die opkomen voor werkenden in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Dat doen we in de vorm van financiële ondersteuning aan projecten van werknemersorganisaties, vakbonden en ngo’s. Ook voeren we lobby, stimuleren we samenwerkingen en delen we kennis.

Mondiaal FNV is nauw verbonden met de FNV en een deel van de projecten wordt gefinancierd vanuit een FNV-solidariteitsbijdrage, en uit cao-afspraken voor internationale solidariteit. Daarnaast voert Mondiaal FNV het Vakbondsmedefinancieringsprogramma uit, een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), en ontvangen we subsidie uit het Power of Voices Partnerschappen subsidiekader van BuZa als onderdeel van het STITCH Partnerschap.

Binnen deze programma’s worden projecten gesteund van zuster- en partnerorganisaties en worden lobby en campagne activiteiten uitgevoerd op nationaal en internationaal niveau. Dat gaat om onderwerpen als de bevordering van vakbondsrechten en sociale dialoog, het streven naar een leefbaar loon en het versterken van de positie van vrouwen in het algemeen en binnen een aantal specifieke productieketens. Er vindt nauwe afstemming plaats met de sectoren binnen de FNV en het algemene internationale beleid van FNV.

Over de functie

In samenwerking met regio-beleidsmedewerkers ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van projectaanvragen en -rapportages van partnerorganisaties, waarbij je als projectenbeheerder de financiële beoordeling en monitoring van projecten op je neemt. Je beoordeelt (nieuwe) partnerorganisaties op hun financiële capaciteit en adviseert op financiële duurzaamheidsaspecten. Projecten zijn over alle windstreken verdeeld, maar er wordt met name in Azië en Afrika gewerkt. Binnen Mondiaal FNV werken we in thematische clusters. Deze senior projectenbeheerder zal met name binnen de clusters Sociale Dialoog (Mondiaal), Gender (Mondiaal) en Constructie (met name Azië). Communicatie met partnerorganisaties vindt met name in het Engels plaats.

Taken van een projectenbeheerder

De projectenbeheerder:

 • Ontvangt de projectaanvragen, analyseert deze op de financiële aspecten, en maakt ze (in samenwerking met de beleidsmedewerker, die de inhoudelijke analyse doet) gereed voor besluitvorming binnen Mondiaal FNV
 • Neemt de financiële monitoring van projecten op zich
 • Adviseert partnerorganisaties aangaande financiële en beheersmatige aspecten van een project en onderneemt desgewenst gepaste maatregelen
 • Heeft rechtstreeks contact met de partners en voert correspondentie met hen over de budgetten en de financiële rapportages en auditrapporten
 • Adviseert partnerorganisaties, in samenspraak met lokale consultants voor Mondiaal FNV, aangaande financiële capaciteit en duurzaamheid van die organisaties
 • Analyseert financiële projectverslagen en auditrapporten, adviseert regiobeleidsmedewerkers omtrent de kwaliteit ervan en maakt hiervan evaluatieve analyses
 • Bewaakt de voortgang van de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van projecten en stelt overzichten hieromtrent op
 • Bereidt betaalopdrachten t.b.v. projecten en activiteiten voor en zorgt ervoor dat betaalopdrachten worden uitgevoerd
 • Verleent ondersteuning bij de voorbereiding van werkbezoeken aan en van partnerorganisaties en is bereid zelf op werkbezoek te gaan
 • Houdt het projectadministratiesysteem nauwkeurig bij
 • Ziet toe op de naleving van de procedures van Mondiaal FNV
 • Draagt inhoudelijk bij aan financiële beleids- en procedureontwikkeling van Mondiaal FNV

Wij vragen

 • Affiniteit met vakbondsontwikkelingssamenwerking
 • Ervaring met het financieel beheer van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten
 • Minimaal HBO-werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met geautomatiseerde projectadministratiesystemen
 • Financieel en beheersmatige competenties verworven door opleiding en/of werkervaring; kennis van institutionele auditrapporten is een pré.
 • Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, Frans of Arabisch zijn een pré
 • Gevoel voor verhoudingen in de samenwerking met internationale vakbondspartners
 • Een accurate en zorgvuldige werkstijl
 • Goede communicatieve vaardigheden en teamgeest

Wij bieden

Een 28-urig dienstverband voor bepaalde tijd bij de stichting Mondiaal FNV. De functie is ingedeeld in schaal 12 van de cao FNV-organisaties (€ 3514 – € 4763) op basis van een 35-urige werkweek.

Wil je meer weten?

Wil je informatie, neem contact op met Karen Brouwer, Managing Director Mondiaal FNV: 0610026540.

Reageren

Stuur jouw motivatiebrief en CV ter attentie van Sonja Bloemers, P&O adviseur Mondiaal FNV, uiterlijk 20 april a.s. naar sonja.bloemers@fnv.nl onder vermelding van ‘reactie vacature projectenbeheerder’.

 

Mondiaal FNV logo_groot (002)

Mondiaal FNV

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief