Wij zoeken een programmasecretaris die bekend is met het werkveld duurzame energie!

Wij zoeken een programmasecretaris die bekend is met het werkveld duurzame energie!

Vanaf 2019 voeren de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) samen met de Participatiecoalitie het landelijk programma RES uit. Het programma bestaat uit een aantal concrete onderdelen en een taakverdeling tussen de verschillende partijen. Om de samenhang tussen de activiteiten van alle federaties in het land te bevorderen, de administratieve afhandeling te borgen, om het projectteam optimaal te laten functioneren en om gezamenlijk zoveel mogelijk impact te halen met dit programma zijn we op zoek naar een programmasecretaris RES.

Je focus ligt op:

 • Het sturen op resultaat richting RES 1.0.
 • De coördinatie van het werk van de NMF’s in de Participatiecoalitie.
 • De administratieve afhandeling: tussentijdse evaluaties, monitoring impact en financieel.

De Regionale Energiestrategieën zijn een cruciaal instrument voor het halen van de doelen die we rond hernieuwbare opwek op land en duurzame warmte hebben gesteld. Voor een succesvolle RES is het noodzakelijk dat er goede maatschappelijke participatie is bij het vormgeven van de RES en er goede participatietrajecten worden ingezet voor de uitvoering van de RES. Door lokale energiecoöperaties, groene organisaties en energieke bewoners te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van de RES is de kans groter dat de doelen breed gedragen worden, dat de uitvoering versnelt en dat de energie zorgvuldiger wordt ingepast in ons landschap.

De Participatiecoalitie zorgt ervoor dat de lokale energiebeweging is vertegenwoordigd in alle regio’s waar regionale energiestrategieën worden uitgewerkt. De ambitie daarbij is dat de afgesproken doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmtelevering uit het Klimaatakkoord gerealiseerd gaan worden, dat de energie zorgvuldig in de omgeving wordt ingepast, dat er een concrete uitvoeringsagenda komt voor de RES en dat invulling wordt gegeven aan de ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.

 Je profiel

Je bent niet bang voor de ‘blauwe kant’ van dit programma: het managen van de administratieve afhandeling en evaluaties richting het bestuur en de opdrachtgever, zowel inhoudelijk als financieel.

Je stuurt op resultaat en maakt hierbij altijd het gezamenlijk doel, het realiseren van het afgesproken resultaat, leidend en inspirerend. Je communiceert helder en stevig over de verwachtingen en je coördineert het werk van de 12 federaties in de Participatiecoalitie.

Je primaire focus ligt niet bij de inhoud; daarvoor staan de andere leden in het team aan de lat.

Verder heb je:

 • Een WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in een functie met coördinerende taken
 • Bij voorkeur kennis en ervaring van de RES
 • Sterke contactuele vaardigheden.
 • Gevoel voor interne besluitvormingsprocessen binnen een netwerk van zelfstandige organisaties.
 • Affiniteit met ons werkveld

 Wat ga je doen?

 • Je monitort en bewaakt de doelrealisatie.
 • Je coördineert (in processen en timing) de voorbereiding en realisatie van de RES’en.
 • Je neemt deel aan de werkgroep RES van de Participatiecoalitie.
 • In conflicten en discussies heb je een signaalfunctie en ben je eerste aanspreekpunt. Je moet kunnen bemiddelen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke (tussen) evaluaties en rapportages op impact, zowel intern als richting de opdrachtgever.
 • En je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afhandeling, zowel intern als richting de samenwerkingspartners en subsidieverstrekker.

Samenstelling team

Als programmasecretaris ben je belast met de dagelijkse aansturing van het team en leg je verantwoording af aan de intern opdrachtgever (de netwerkdirecteur). Je werkt ook nauw samen met de projectleider relatiebeheer en acquisitie. Daarnaast participeren alle federaties in de RES’en en zijn de RES-medewerkers van de federaties onderdeel van het programmateam. De overall coördinatie tussen de partners van het programma RES wordt door HIER (onderdeel Participatiecoalitie) gedaan.

Omvang functie in uren, duur van de aanstelling

Het programma RES loopt tot januari 2022. We zoeken iemand die tot het einde van de programmaperiode (januari 2022) ons team komt versterken. De functie vraagt ongeveer 12-16 uur in de week en is ingeschaald in schaal 7 (€3.346,40 tot max €4.575,16 bij een volledige werkweek). De functie kan ook op interim-basis (bijv. zzp) worden vervuld.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Has Bakker op 06-13773315.

Reacties kunnen t/m 8 maart gestuurd worden naar info@natuurenmilieufederaties.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 15 maart (op ons kantoor in Utrecht).

NMF-logo-JPG.jpg