Stichting Melania is op zoek naar een

Bestuurslid HR

die Melania verder brengt in haar vrijwilligersbeleid en organisatie-ontwikkeling. Heb jij ervaring in HRM en heb je affiniteit met internationale samenwerking met het mondiale Zuiden? Heb je een hands-on mentaliteit? Neem contact met ons op!

Over Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt groepen vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met een startkapitaal en gerichte training om een eigen onderneming op te zetten. Zo vergroten zij hun zelfvertrouwen en versterken zij hun positie in de samenleving. Melania zoekt al 100 jaar lang wereldwijd de verbinding tussen vrouwen, en geeft aandacht aan ondernemende vrouwen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Een kleine 40 vrijwilligers zetten hun professionele ervaring, tijd en energie in en werken binnen Melania samen in drie projectencommissies, commissies voor fondsenwerving en communicatie, en het bestuur. Met een grote variëteit aan achtergronden en leeftijden, vele vrouwen en ook enkele mannen. Onze drive is om eigen initiatieven van ondernemende (“sterke”) vrouwen in het mondiale Zuiden te steunen. Omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken komen de inkomsten nagenoeg volledig ten goede aan de vrouwengroepen. Voor 2022 gaat het over een begroting van €170.000. Het gaat goed met Melania, er is in 2021 bijna het dubbele aan financiële middelen binnen gekomen. Dit zegt iets over de missie van Melania, die sponsors en donateurs aanspreekt, en ook over de betrokkenheid van degenen die zich inzetten voor Melania. Dat vraagt tegelijkertijd ook om de nodige organisatie-ontwikkeling. Melania wil nadrukkelijk een inclusieve organisatie zijn, met ruimte voor diversiteit en aandacht voor elkaar en informeel laagdrempelig contact.

Over HR

Melania kent de dynamiek die hoort bij een ondernemende vrijwilligersorganisatie, met langdurig betrokken, part-time beschikbare vrijwilligers en ook altijd in- en uitstroom. In de afgelopen twee jaar is er een heel aantal enthousiaste nieuwe vrijwilligers gestart. De uitdaging is nu om in samenwerking met alle vrijwilligers de organisatie verder te ontwikkelen. Daarbij is een belangrijk onderdeel hoe de vrijwilligers te blijven verbinden met Melania. Werving, selectie, en doorstroom- en uitstroombegeleiding zijn taken die ook regelmatig terugkomen.

Wat ga je doen als bestuurslid HR?  

 • Je maakt deel uit van Melania’s bestuur. Samen met je medebestuursleden bepaal je het algemene beleid en ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
 • Je stelt het HRM beleid van Melania op en bent ook actief in de uitvoering ervan. Daarin zitten o.a. werving, selectie en verwelkoming van nieuwe vrijwilligers; opstellen van vrijwilligersovereenkomsten; overzicht houden van benodigde taken en de mogelijkheden om (externe) vrijwilligers hiervoor te vragen; coördineren en uitvoeren van jaargesprekken, doorstroom en uitstroom-begeleiding, en activiteiten ten behoeve van organisatieontwikkeling. De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd hierin, en je kunt hierop verder bouwen en je eigen accenten leggen.
 • Je stemt af en werkt samen met de andere bestuursleden en met de coördinatoren van de commissies.

Wat breng jij mee? 

 • Je gelooft in de missie van Melania en vindt het een leuke uitdaging om binnen onze organisatie het benodigde HR beleid bij te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Je bent een verbindende HR professional, die haar/zijn skills en ervaring wil inzetten voor het goede doel.
 • Affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en gender issues
 • Je kunt goed organiseren en samenwerken.
 • Je hebt tijd beschikbaar voor ongeveer 4-8 uur per week, grotendeels flexibel in te delen.
 • Je hebt de intentie om je voor 2 jaar, het liefst langer, te committeren.
 • Je bent bereid om je kennis en ervaring op vrijwillige basis in te zetten voor Melania.
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in de Randstad.

Melania biedt jou 

 • Een concrete en verantwoordelijke rol binnen een veelzijdige organisatie
 • Een inspirerende internationaal verbonden omgeving
 • Gelegenheid om iets te betekenen voor vrouwen in ontwikkelingslanden
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om je talenten (verder) te ontplooien
 • Een netwerk van mensen met dezelfde belangstelling
 • Reis- en onkostenvergoeding voor gemaakte kosten

Enthousiast geworden? 

Stuur dan uiterlijk 31 januari 2022 je CV en motivatie naar info@melania.nl.

Voor meer informatie kun je terecht bij Marleen Cremers (voorzitter), mcremers@melania.nl , 06 – 2957 9531.

melania

Stichting Melania - Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief