Over Juconi

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – JUCONI zet zich al sinds 1995 in om straat- en zwerfkinderen in Zuid-Amerika van het hopeloze leven op straat te bevrijden. Dit doet zij door fondsen te werven waarmee straatkinderen in Colombia worden opgevangen door ze onderdak, verzorging, scholing en medische zorg aan te bieden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.. Ook worden projecten die de kinderen en hun gezinnen begeleiden in het (re)socialisatieproces gefinancierd.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.

Juconi staat voor ‘Junto con los niños’ wat ‘samen met de kinderen’ betekent. Wij zetten ons in voor kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika. Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, waar wij zorg dragen voor de exploitatie van het Corjuconi-tehuis, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. De activiteiten van Juconi worden door betrokken bestuursleden aangestuurd en uitgevoerd door twee bureaumedewerkers, met ondersteuning vanuit een bevriende organisatie. Het bestuur van Juconi is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester ter versterking van het huidige bestuur.

Kernactiviteiten van het bestuur

• Uitzetten van beleid en mede bepalen van de (fondsenwervings-)strategie
• Verantwoordelijk voor (het fiatteren van) bestedingen
• Toezicht houden op de activiteiten van de stichting.
• Fungeren als klankbord voor de bureaumedewerkers t.a.v. uitvoering van het beleid
• Extern verantwoorden van de activiteiten van het fonds

Voor de continuïteit van de stichting en haar liefdadigheidswerk, zoeken wij vrijwilligers die zich kandidaat willen stellen. Als bestuurslid heb je een frisse, progressieve blik op fondsenwerving en besturen in het algemeen.

Profiel penningmeester
We zoeken voor onze stichting een pennigmeester die:
• De begroting kan opstellen
• De controle van de boekhouding kan doen en financiele rapportages kan opstellen
• Beschikt over organisatorische, zakelijke en/of bestuurlijke kwaliteiten en communicatief vaardig is
• Gemiddeld ongeveer 4 uur per maand beschikbaar heeft
• Een relevant netwerk heeft en dat actief in wil zetten voor de stichting
• Bereid en in staat is om samen met de andere bestuursleden en de bureaumedewerker na te denken over het beleid en de strategie
• Bereid is om zo vaak als nodig, maar minstens 3 keer per jaar te vergaderen
• Bij voorkeur in een straal van 40 km rondom Den Haag woont

Kennis en ervaring in de goede doelen wereld, op juridisch gebied, en/of op het gebied van marketing en/of P.R. is zeker een pluspunt.

Wat bieden wij?
Wij bieden de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen, een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie en een vergoeding van gemaakte kosten. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 5 jaar te verlengen.

Aanvullende informatie
Kijk voor meer informatie over de stichting op www.juconi.nl  of neem contact op met Annik Wierenga (annik@juconi.nl of 070-3655650).

Reageren?
Voel je je aangesproken door bovenstaande en ben je bereid om je in te zetten voor een beter leven van straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika? Stuur je CV en motivatie dan naar: annik@juconi.nl

MG_1179.jpg
Print

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – JUCONI

In 1995 werd Juconi Nederland opgericht om structureel hulp te bieden aan straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika. Een toenmalig …
Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief