Wil jij jouw kennis op het gebied van financiën inzetten voor GroenLinks in de Europese Unie? In deze onbetaalde bestuursfunctie draag je bij aan het werk van onze Europarlementariërs en medewerkers in Brussel.

Over GroenLinks in de Europese Unie

De Stichting GroenLinks in de Europese Unie, kortweg GLiEU, heeft als doel ondersteuning te bieden aan de delegatieleden die GroenLinks in het Europees Parlement vertegenwoordigen en hun medewerkers. De stichting adviseert de delegatie over het personeelsbeleid en draagt zorg voor een transparante beheersing en besteding van de middelen van de fractie. De delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement bestaat uit 3 leden en 13 medewerkers.

Het stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting GLiEU bestaat uit vijf leden; de delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement (Bas Eickhout), de internationaal secretaris van het partijbestuur van GroenLinks, de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid personeelszaken. De medewerker personeel en financiën van de delegatie ondersteunt het bestuur. Het bestuur vergadert gemiddeld viermaal per jaar, doorgaans in Utrecht en eenmaal per jaar in Brussel. Rond verkiezingstijd en rond het afwikkelen van de jaarrekening zijn de werkzaamheden wat intensiever. In de regel kost het bestuurslidmaatschap minder dan één dag per maand.

Jouw taken

De penningmeester heeft binnen het bestuur een toezichthoudende en adviserende rol met betrekking tot de financiën van de stichting. Het uitvoerend werk wordt grotendeels door de medewerker personeel en financiën verricht. De penningmeester houdt toezicht op de uitvoering hiervan en autoriseert twee keer per maand de betalingen in het online bankpakket. Namens het bestuur heeft de penningmeester contact met het administratiekantoor, de externe accountant, de bank, de belastingdienst e.d. In samenwerking met de medewerker personeel en financiën verzorgt de penningmeester de jaarlijkse begroting, kwartaalcijfers en de financiële jaarrekening. Ook dient de penningmeester als sparring partner rondom financiële zaken.

Profiel

Voor deze functie zoeken we iemand met:
– Kennis van en ervaring met financiële administraties en financieel management.
– Bestuurlijke sensitiviteit.
– Inzicht in financiële systemen en ervaring op het gebied van een jaarrekening opstellen.
– Interesse in Europese politiek en affiniteit met de sociale en groene waardes waar GroenLinks voor staat.
– Een teamspeler met enige bestuurlijke ervaring.

GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid en streeft ernaar een diverse en inclusieve beweging te zijn. Jouw unieke perspectief is waardevol. We zijn benieuwd naar je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en ervaring. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om te solliciteren.

Meer info

Meer informatie over de GroenLinks eurodelegatie kunt je vinden op https://groenlinks.nl/europa. Ook kun je daar de politieke jaarverslagen en de jaarrekeningen vinden.
Voor meer informatie over deze onbezoldigde bestuursfunctie kun je contact opnemen met Jan Ravesteijn, penningmeester van het bestuur, via 06–81499200 of janravesteijn@me.com.
Belangstelling
Reacties, bestaande uit een beknopte motivatiebrief en een CV, ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 29 september via wvleeuwen@groenlinks.nl. Een voordrachtscommissie zal op donderdag 7 oktober en vrijdag 15 oktober met enkele kandidaten gesprekken voeren, waarna het bestuur op grond van de voordracht de nieuwe penningmeester zal benoemen. We streven naar een benoeming per 1 december 2021.

AK1l7Kua_400x400

Landelijk Bureau GroenLinks

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief