Sinds de oprichting in 1968 is de missie van MCNV het bevorderen van de gezondheid van de bevolking in Vietnam en het verlenen van solidariteit en ontwikkelingssteun. In het begin van deze eeuw hebben we onze missie uitgebreid naar Laos, vooral naar de bewoners van het grensgebied met Vietnam. De komende vijf jaar zet MCNV zich in om, op basis van recente analyses, ons werk in Vietnam en Laos te continueren, in kernprogramma’s zoals hieronder beschreven, en met bevordering van een actievere samenwerking tussen Vietnam en Laos en specifieke grensoverschrijdende programma-initiatieven.

Vanwege het vertrek van een van de leden zoekt MCNV een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van het strategieplan 2021-2025. Vanuit het (virtuele) kantoor in Amsterdam en met onze collega’s in onze kantoren in Vietnam en Laos werken we aan het realiseren van onze missie om de gezondheid en inclusie van gemarginaliseerde mensen in ontwikkelingslanden in Zuidoost-Azië te verbeteren.

Bekijk de volledige vacaturetekst hier.

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief