Opvang vluchtelingen
Het Nederlandse Rode Kruis houdt de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op de komende periode. Aan vluchtelingen die door het conflict tussen Oekraïense en Rusland naar Nederland komen, biedt het Rode Kruis op vele wijze hulp: het organiseren van (nood)opvang, het ondersteunen van particuliere opvang, het bieden van informatie via Rode Kruis hulplijnen, etc. Daarnaast biedt het Rode Kruis ook aan andere grote kwetsbare groepen hulp, waar ook veel schrijnende situaties voorkomen. Het bieden aan hulp aan deze mensen heeft regelmatig een grote mentale impact op Rode Kruis hulpverleners.

Om de veerkracht van onze hulpverleners te versterken heeft het Rode Kruis een Team Collegiale Opvang (TCO) opgericht. Dit team ondersteunt de mentale gezondheid van Rode Kruis hulpverleners door het bieden van peer to peer support, een luisterend oor,  het voeren van gesprekken en adviseert de hulpvrager eventueel verdere professionele zorg te zoeken.

Het Rode Kruis wil op korte termijn de pilot Team Collegiale Ondersteuning opschalen in het gehele land. Hiervoor zijn we per direct op zoek naar een Landelijk Coördinator Team Collegiale Ondersteuning (36 – 40 uur p/w, tijdelijk, voor de duur van 12 maanden).

Doel van de functie
Als Landelijk Coördinator Team Collegiale Ondersteuning (TCO) ben je verantwoordelijk voor het opschalen van de Pilot TCO in het gehele land.

 

Functie-inhoud

 • Je leidt de landelijke opschaling van TCO in de districten, inclusief projectmatige planning, ontwikkeling van (werk)materialen en rapportage over de opschaling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van vrijwilligers TCO, daarbij ondersteunt door districten.
 • Je coördineert en organiseert een belangrijk deel van de opleiding van TCO vrijwilligers door het hele land.
 • Je begeleidt TCO vrijwilligers met intervisie op regionaal niveau.
 • Je adviseert het Rode Kruis management over de lange termijn ontwikkeling en financiering van de  TCO structuur.
 • Je signaleert psychosociale noden van Rode Kruis hulpverleners en gaat hierbij probleemoplossend – in samenspraak met team PSO – te werk. Ook informeer je het Management en andere betrokken collega’s hierover.
 • Je versterkt de TCO kennis/kunde van Team- en inzetleiders en geeft hen handelingsperspectieven

 

Wij zoeken iemand die:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring heeft met (psychosociale) hulpverlening en collegiale opvang;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • ervaring heeft met projectmanagement;
 • bereid is om vaak naar districten te reizen (ook buiten kantooruren);
 • het hebben van ervaring als Rode Kruis hulpverlener is een pré.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Wij vragen verder om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding.

 

Plaats in de organisatie

 • Je voert je werkzaamheden uit onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Vrijwilligersmanagement en verenigingszaken.
 • Je werkt nauw samen met het Team Psychosociale Ondersteuning en 24 districtsmanagers en coördinatoren hulpverlening.

 

Wij bieden   

Deze functie biedt je:

 • de mogelijkheid om maatschappelijk betekenisvol te zijn en een grote verantwoordelijkheid te dragen in een situatie waarin het Rode Kruis intensief hulp verleent in de context van crisis;
 • de mogelijkheid om te bouwen aan een emotioneel veilige werkomgeving voor Rode Kruis hulpverleners en verdere professionalisering van TCO;
 • het Rode Kruis verzorgt de benodigde opleidingen, trainingen, intervisie en verzorgt een verzekering.
 • een salaris in schaal 10.

Reacties
Je motivatiebrief en CV, gericht aan Marleen Boers (P&O adviseur), ontvangen we graag via de link op de vacaturepagina van onze website.

De vacature blijft openstaan totdat we geschikte kandidaten hebben gevonden. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Carolien Pronk – PSO Adviseur via cpronk@rdcross.nl.

Een referentie check kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

NRK logo vierkant (voor OneWorld)

Het Nederlandse Rode Kruis

In tijden van nood staat niemand alleen. Daarvoor staat het Rode Kruis. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld staan …

Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
Netherlands

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief