Stichting CHOICE for Youth and Sexuality en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoeken per augustus 2020 een:

Jongerenambassadeur voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (JASRGR) (14 maanden, gemiddeld 16 uur per week)

Heb je interesse in internationale politieke processen? Wil jij je sterk maken voor zaken zoals seksuele voorlichting, toegang tot abortus en anticonceptie en het tegengaan van seksueel geweld? Vind jij de stem van jongeren belangrijk en wil jij je hier actief voor inzetten? Dan zoeken wij jou!

Nederland is een voorvechter van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), gendergelijkheid en betekenisvolle jongerenparticipatie. Jongeren zijn een belangrijk focuspunt in de totstandkoming van de Sustainable Development Goals (SDGs), als ontvangers van steun maar ook als gesprekspartners en beleidsbeinvloeders. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en CHOICE werken samen om jongeren een stem te geven in de internationale beleidsvorming rondom SRGR en gendergelijkheid.

 

Functieomschrijving

Als JASRGR vorm je een vaste schakel tussen jongeren en de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel hiervan is tweeledig: om keuzevrijheid en gendergelijkheid van jongeren wereldwijd te bevorderen; en om het werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beter te laten aansluiten bij de realiteit van jongeren in Nederland en in het buitenland. Je creëert een wederzijdse leerervaring, waarbij jongeren meer toegang krijgen tot de diplomatieke wegen van beleidsvorming, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan zich beroepen op de ideeën, kennis en netwerken van jongerenexperts.

Als Jongerenambassadeur wordt je begeleidt door CHOICE for Youth and Sexuality. Samen met de programma coordinator Lisette Hirschhauser ga je aan de slag. Zij zal je begeleiden en je sparringspartner zijn. Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal je samenwerken met beleidsmakers, voornamelijk van de Directie Sociale Ontwikkeling. Vanuit het ministerie krijg je een collega die je helpt je weg te vinden binnen de directie, met je meedenkt en je in contact brengt met anderen. Daarnaast werk je samen met de Ambassadeur voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Mette Gonggrijp, en de Ambassadeur voor Jongeren, Werk en Onderwijs, Tijmen Rooseboom.

 

Als Jongerenambassadeur

  • Op de hoogte blijven van nationale en internationale ontwikkelingen omtrent SRGR, gendergelijkheid en jongeren en daarop actie ondernemen (m.n. op het terrein van de Sustainable Development Goals, het actieprogramma van de International Conference on Population and Development en het Beijing Platform for Action );
  • Ontwikkelen van kritische standpunten en proactief bijdrage leveren aan het Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. SRGR, gendergelijkheid en jongeren;
  • Nauw samenwerken met andere jongerenvertegenwoordigers in een adviesraad, met als doel om het ministerie over zaken omtrent jongeren SRGR specifiek en jongerenparticipatie in het algemeen te informeren;
  • Co-organiseren van een betekenisvolle jongerenparticipatie training voor medewerkers van DSO
  • Netwerk opbouwen en onderhouden van nationale en internationale NGO’s, activisten en experts op het terrein van SRGR, gendergelijkheid en jongeren ;
  • Actief contact onderhouden met beleidsmakers op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met de ambassadeurs Mette Gonggrijp en Tijmen Rooseboom en hen adviseren omtrent SRGR van jongeren en gendergelijkheid;
  • Deelnemen aan strategische (internationale) evenementen en conferenties en daar informatie uitdragen over SRGR en gendergelijkheid van jongeren;
  • Aandacht genereren voor SRGR, gendergelijkheid en jongeren op sociale media en door middel van traditionele (offline) media, zoals evenementen, interviews en opiniestukken;
  • Input ophalen voor je rol bij jongeren in Nederland en het buitenland over SRGR en gendergelijkheid.

 

Profiel

Je bent ondernemend en kritisch ingesteld. Je bent tussen de 18 en 27 jaar oud. Naast je studie en/of werk heb je gedurende 14 maanden gemiddeld 16 uur per week tot je beschikking (houd er rekening mee dat periodes rondom internationale conferenties drukker zullen zijn). Je hebt ervaring met en/of een belangstelling voor SRGR en gendergelijkheid. Je hebt affiniteit met diplomatieke processen en houdt van netwerken. Je bent geïnteresseerd in nationale en internationale politieke ontwikkelingen en het werk van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ervaring met lobbyen, beleidsbeïnvloeding en VN-processen is een pré, of je bent bereid hier meer over te leren. Je bent een goede publieke spreker en je kan enthousiast spreken en schrijven over de rechten en gezondheid van jongeren. Daarnaast beschik je over uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

De JASRGR moet tot eind september 2021 in Nederland wonen om in aanmerking te komen voor deze functie.

 

Wat Bieden Wij?

Als Jongerenambassadeur krijg je de gelegenheid om aan tenminste twee internationale bijeenkomsten deel te nemen en daarnaast een reis te maken om relevante projecten te bezoeken in het buitenland. Het is mogelijk dat door COVID-19 ontwikkelingen bijeenkomsten online zullen plaatsvinden. Je wordt in je werkzaamheden actief ondersteund door CHOICE en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die je in contact brengen met relevante experts in het maatschappelijk middenveld en overheden. CHOICE biedt  de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen op het gebied van SRGR, gendergelijkheid, VN-processen, beleidsbeïnvloeding en betekenisvolle jongerenparticipatie. Je krijgt een werkplek op het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor minstens een dag in de week en bij CHOICE kun je ook een dag per week op kantoor werken (onder voorbehoud van de COVID-19 maatregelen).

 

Vergoeding

De Jongerenambassadeur ontvangt een stagevergoeding van EUR 900 per maand. Relevante reiskosten worden vergoed. Ook is er ontwikkelbudget beschikbaar voor trainingsdoeleinden.

 

Procedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes met sollicitatiegesprekken. Het eerste gesprek is samen met CHOICE en het tweede gesprek met CHOICE en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Houd dus in elk geval rekening met de sollicitatiegesprekken eind juni/begin juli. De locatie van de gesprekken is afhankelijk van de situatie rondom COVID-19, nadere informatie volgt hierover. Vanaf augustus ben je beschikbaar voor de overdrachtsperiode met de huidige Jongerenambassadeur en voor kennismaking met CHOICE en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In september wordt officieel de nieuwe Jongerenambassadeur gehuldigd, vanaf dat moment heb je het mandaat om als Jongerenambassadeur op te treden.

 

Doen?

Stuur dan uiterlijk voor zondag 14 juni 23.59 uur een motivatiebrief, CV en minstens één referentie naar vacancies@choiceforyouth.org. De motivatiebrief graag in het Engels.

 

Nog vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van CHOICE en de facebook pagina en instagram van de huidige Jongerenambassadeur SRGR, of neem contact op met Lisette Hirschhauser via lisette@choiceforyouth.org.

 

 

Choice1

CHOICE for Youth and Sexuality

Wij zijn een jongerenorganisatie die zich nationaal en internationaal inzet voor de ‘seksuele en reproductieve rechten’ van …
Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief