Jong RES Nederland zoekt nieuwe vertegenwoordigers!

Momenteel hebben we 9 openstaande vacatures voor regio’s in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Noord-Brabant en Limburg. Bekijk de vacatures hier! 

Let op, het gaat om vrijwilligerswerk.

 

Wat is jong RES? 

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) is opgericht naar aanleiding van de onderhandelingen omtrent het Klimaatakkoord. Op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Jong RES Nederland is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en Energie Koepel (KEK). De missie van Jong RES Nederland is om jongerenparticipatie voor de RESsen te bevorderen en te organiseren voor jongeren. Jong RES Nederland heeft een zetel in het Nationale Programmaraad-overleg om de stem van jongeren te waarborgen. Lees ​hier​ meer over Jong RES Nederland.

 

Wat ga je doen?

Als Jong RES vertegenwoordiger, kom je op voor de belangen van de jongeren in jouw regio. Je denkt actief mee in de totstandkoming van de RES in jouw regio en bent de schakel tussen de verschillende stakeholders in jouw RES regio en de jongerenbeweging.

Hierbij kun je denken aan de volgende acties:

  • Het oprichten van een actieve jong RES beweging in jouw regio, die door middel van activiteiten komt met vernieuwende ideeën over de energietransitie en hoe hier draagvlak en daadkracht voor te organiseren.
  • Je ontwikkelt een kennisstructuur en communicatielijn tussen de jongeren in jouw RES-regio en zorgt dat deze wordt uitgedragen en benut.
  • Het actief opbouwen en onderhouden van relaties met de belangrijkste stakeholders binnen jouw RES regio door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten aangaande de RES.
  • je zet je organisatorisch en strategische skills in om jongeren écht een stem te geven in jouw RES-Regio

Bekijk de vacatures voor de verschillende regio’s hier 

 

 

Jonge Klimaat Beweging

Jonge klimaatbeweging

“De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te …
Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief