Stichting Melania is op zoek naar een

fondsenwerver particulieren

die de fondsenwervingscommissie komt versterken met het onderhouden van de relaties met onze particuliere donateurs en deze groep ook gaat uitbreiden.

Wil jij je vrijwillig inzetten voor vrouwelijke ondernemers in Afrika, Azië, en Latijns-Amerika? Ben je proactief, zelfstandig en heb je ervaring met fondsenwerving? Vind je het leuk om onderdeel uit te maken van een informele vrijwilligersorganisatie, volop in groei en ontwikkeling? Dan komen we graag met je in contact!

Over Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt groepen vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met een startkapitaal om een eigen onderneming op te zetten en een eigen positie te verwerven in de samenleving. Melania gaat uit van de eigen kracht van deze vrouwen. De Stichting zoekt de verbinding tussen vrouwen in Nederland en in ontwikkelingslanden en vraagt aandacht voor de positie van vrouwen, wereldwijd. In 2021 bestaat Melania 100 jaar.

De ongeveer 35 vrijwilligers van Melania werken samen in drie projectencommissies, commissies voor fondsenwerving en voor communicatie, een (tijdelijke) jubileumcommissie en bestuur. Met een grote variëteit aan achtergronden en leeftijden, vele vrouwen en ook enkele mannen. Onze drive is om eigen initiatieven van sterke vrouwen in ontwikkelingslanden te steunen.

Over de fondsenwerving

Onze achterban van donateurs en sponsors is zich aan het vernieuwen. Van oorsprong heeft Melania een langdurige relatie met Katholieke Vrouwen Gilden. Daarnaast zoeken – en vinden – we steeds meer andere bronnen van inkomsten: vermogensfondsen, individuele donateurs, serviceclubs, (vrouwen)groepen, bedrijfssponsoring, legaten, en fondsenwervende activiteiten. Zo organiseerden we in januari 2020 een sponsorfietsreis naar Rwanda.

De fondsenwervingscommissie bestaat nu uit drie personen. Twee van hen richten zich voornamelijk op institutionele fondsen en een op bedrijfssponsoring. De FW commissie werkt nauw samen met de communicatiecommissie. De komende jaren is ons doel om minimaal €100.000 per jaar op te halen, waarvan €20.000 van particuliere donateurs (groepen).

Wat ga je doen als fondsenwerver particulieren? 

 • Bedenken, opzetten en uitvoeren van strategie voor de werving, binding en behoud van particuliere donateurs, individueel en in (service-)groepen
 • Het vriendinnen-programma van Melania uitwerken en onder de aandacht brengen
 • Opzetten van campagnes en acties voor particuliere donateurs
 • Onderhouden van contacten met particuliere donateurs
 • Ontwikkelen en gebruik maken van online tools voor marketing en communicatie gericht op particulieren
 • Opbouwen en uitbouwen van nalatenschappen
 • Meedenken en uitvoeren van donateurs-wervingsacties rondom het 100 jarig jubileumevenement op 10 oktober

Wat breng jij mee? 

 • Je gelooft in de missie van Melania en vindt het een leuke uitdaging om daar de benodigde financiële middelen bij te zoeken.
 • Je bent een relatiegerichte persoon, die haar/zijn skills en ervaring wil inzetten voor het goede doel.
 • Je bent een vaardige netwerker die toegang heeft of kan realiseren tot particulieren en (vrouwen)groepen / serviceclubs.
 • Je hebt ideeën, en liefst ook ervaring, voor uitvoeren van campagnes en acties.
 • Je kunt goed zelfstandig èn samen-werken.
 • Je kunt werken met applicaties voor relatiebeheer, MS-Office, digitale mailing
 • Je hebt de intentie om je minimaal 1 jaar, en liefst langer, te committeren
 • Je hebt tijd beschikbaar voor 4-12 uur per week, grotendeels flexibel in te delen

Wij bieden jou 

 • Een concrete rol binnen een veelzijdige, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is
 • Een inspirerende internationaal verbonden omgeving
 • Gelegenheid om iets te betekenen voor vrouwen in ontwikkelingslanden
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om je talenten (verder) te ontplooien
 • Een netwerk van mensen met dezelfde belangstelling
 • Een reis- en onkostenvergoeding

Enthousiast geworden?  

Stuur dan uiterlijk 30 mei je CV en motivatie naar info@melania.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij Marleen Cremers (voorzitter), 06 – 295 795 31.

melania

Stichting Melania - Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief