Stichting Melania is op zoek naar een

vrijwilliger financiële administratie

die onze penningmeester kan ondersteunen in het administratief verwerken van de financiën van Melania. Ben jij nauwgezet en wil jij vanuit je financiële of excel kennis bijdragen aan wereldwijd vrouwelijk ondernemerschap? Onze doelstelling de komende jaren is om €100.000 aan fondsenwerving op te halen en wereldwijd ondernemende vrouwen mee te steunen. Draag jij daar met jouw kennis en kunde aan bij?

Over Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt groepen vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met een startkapitaal om een eigen onderneming op te zetten en een eigen positie te verwerven in de samenleving. De stichting bestaat uit vrijwilligers en gaat uit van de eigen kracht en initiatiefrijkheid van vrouwen. Ze zet de professie, ervaring en tijd van haar medewerkers in om de verbinding te zoeken en om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen, wereldwijd. In 2021 bestaat Melania 100 jaar.

De ongeveer 35 vrijwilligers van Melania werken samen in drie projectencommissies, commissies voor fondsenwerving en communicatie, een (tijdelijke) jubileumcommissie en het bestuur. Met een grote variëteit aan achtergronden en leeftijden, vele vrouwen en ook enkele mannen. Onze drive is om eigen initiatieven van sterke vrouwen in ontwikkelingslanden te steunen.

Wat ga je doen? 

 • je boekt inkoopfacturen, donaties, en projecten, en verwerkt bankmutaties in I-muis
 • je houdt inkomende facturen en declaraties bij en controleert deze
 • je maakt overzichten van nog te betalen kosten, nog te betalen projecten, en nog te ontvangen posten
 • je levert maandelijks overzichten aan voor de bestuursvergaderingen (kolommenbalans en uitdraai van de grootboekrekeningen)
 • je verzamelt alle overzichten voor het financieel jaarverslag en levert deze aan; samen met de penningmeester stel je het jaarverslag op

Wat breng jij mee? 

 • Kennis en ervaring op het gebied van boekhouding en financiële administratie
 • Affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en gender
 • Nauwkeurigheid en goed gevoel voor cijfers
 • Initiatief en zelfstandige taakverantwoordelijkheid
 • Ongeveer 4-6 uur per week beschikbare tijd, grotendeels flexibel in te delen
 • De intentie om je voor minimaal een jaar, en liefst langer, aan Melania te verbinden
 • Bereidheid om je kennis en ervaring op vrijwillige basis in te zetten voor Melania
 • Bij voorkeur woonachtig in de Randstad.

Wij bieden jou 

 • Een concrete en verantwoordelijke rol binnen een veelzijdige organisatie
 • Een plek in een betrokken team
 • Gelegenheid om iets te betekenen voor vrouwen in ontwikkelingslanden
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om je talenten (verder) te ontplooien
 • Een netwerk van mensen met dezelfde belangstelling
 • Een reis- en onkostenvergoeding

Enthousiast geworden? 

Stuur dan uiterlijk 15 mei je CV en motivatie naar info@melania.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij Eliane Bouwes Bavinck (bestuurslid HR), 06-41627333

melania

Stichting Melania - Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief