Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om een internationaal opererende belangenbehartiger die zowel deskundig als gepassioneerd is. Dat is Defence for Children, die op zoek is naar een

 

ervaren en gedreven hoofd financiën

voor 24 – 32 uur per week.

 

Over de organisatie

Met onze juridische expertise, die ons onderscheidt van andere kinderrechtenorganisaties, behartigen wij de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en adviseur staan wij hen individueel of als groep bij. Indien noodzakelijk wordt nader onderzoek verricht. Als lobbyist en pleitbezorger streven wij ernaar dat hun rechten in wetten en regels verankerd worden. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij ons uitgangspunt. Onze focus is altijd het belang van het kind. Ons werk doen wij in Nederland maar ook in diverse landen wereldwijd via de netwerken van Defence for Children International en ECPAT International. In Nederland werken Defence for Children en ECPAT samen als één organisatie onder de naam Defence for Children. Defence for Children heeft 35 medewerkers.

 

Het hoofd financiën is een ervaren senior business controller, die ook lid is van het Managementteam en verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de financieel programmamanager en de financieel-administratief medewerker. Ons hoofd financiën is een meewerkend ‘voorman’ binnen het team financiën.

 

 

Het hoofd financiën voert taken uit die gericht zijn op:

 • het voorzien van de benodigde financiële informatie aan Raad van Toezicht, Auditcommissie, Managementteam en bestuurder;
 • het accorderen van betalingen;
 • het managen van de ‘financiële huishouding’ van de organisatie;
 • het geven van informatie, oplossingsrichtingen en aanbevelingen over financiële problemen en vraagstukken;
 • het bepalen en implementeren van het financiële beleid van de organisatie om de continuïteit te borgen en te versterken;
 • het optimaal leiding geven aan het financiële

 

Tot de taken van het hoofd financiën behoren onder andere:

 • het beheren en bewaken van de financiën en budgetten;
 • het ontwikkelen en beheren van een planning- en control cyclus;
 • het opstellen van de begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening;
 • het rapporteren over financiën, zowel intern als extern;
 • het geven van adviezen en het bedenken en formuleren van oplossingen en alternatieven voor een probleem of vraagstuk;
 • het borgen van de procedures door middel van procesbeschrijvingen.
 • als lid van met Managementteam organisatie breed denken, input leveren en besluitvorming implementeren.

 

Voor deze functie vragen wij:

 • een relevante HBO- of WO opleiding;
 • meerjarige werkervaring als leidinggevende van een klein financieel team;
 • kennis en ervaring met complexe projectrapportages;
 • kennis van en ervaring met financiële rapportages, zoals jaarrekeningen, jaarverslagen en begrotingen;
 • kennis van en ervaring met de richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’;
 • kennis van en ervaring met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • kennis van financiële kwaliteitsnormen (bijvoorbeeld ISO);
 • kennis van en ervaring met projectmanagement en -administraties (bij voorkeur Pluriform) en financiële systemen (waaronder Excel) en het genereren van managementinformatie;
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • een goed analytisch inzicht en het vermogen om kennis te delen en over te dragen;
 • enthousiasme, betrokkenheid en initiatief om de organisatie financieel toekomstbestendig te maken;
 • een kritische en pro actieve houding.

 

 

 

Wij bieden:

 • een senior positie binnen een professionele kinderrechtenorganisatie;
 • een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief;
 • een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie deze te verlengen bij goed functioneren;
 • een prachtige werkomgeving in Het Kinderrechtenhuis te Leiden;
 • een bruto maandsalaris tussen de € 3.314,= en € 5.061,= bij een 36-urige werkweek;
 • een individueel keuzebudget van ruim 18% dat twee keer per jaar wordt uitgekeerd.

 

Profiel

De personeelssamenstelling bij Defence for Children is divers wat betreft kennis, ervaring en leeftijd. Wij vragen voor deze functie met nadruk aan kandidaten met een migratieachtergrond en/of een beperking om te solliciteren teneinde de diversiteit binnen de organisatie te versterken.

 

Kinderbescherming

Defence for Children voert een beschermingsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je motivatie en CV vóór 6 april 2020 uitsluitend via de e-mail naar m.vandepavert@defenceforchildren.nl

Voor nadere informatie kun je bellen met Mirjam Blaak (bestuurder) op telefoonnummer 071-5160980.

DC_logo_RGB_groot-blok

Defence for Children

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief