Het meest inclusieve en snelst groeiende maatschappelijke initiatief van Nederland, zoekt vanaf 1 maart 2021 een nieuwe directeur.

Nog nooit was de behoefte aan ontmoeting en vakantie zo groot als nu… Stichting De Buurtcamping gaat heel Nederland verbinden via Buurtcampings en andere nieuwe buurtinitiatieven. We zoeken iemand die ons jonge team de komende jaren gaat leiden bij het realiseren van onze ambitieuze groeiplannen.

DE BUURTCAMPING, ‘DE IDEALE SAMENLEVING IN HET KLEIN’
Sinds 2013 helpt Stichting De Buurtcamping buurtbewoners om een camping te organiseren in hun eigen park. Begeleid door het centrale team organiseren buurtbewoners, oftewel ‘campingbeheerders’, samen met vrijwilligers en lokale organisaties een tijdelijke camping in het park in de buurt. Drie dagen lang wordt het park een klein gemoedelijk dorpje midden in de grote stad. Bewoond door alle types die de stad rijk is: Jong & oud, arm & rijk, alleen & met 6 kinderen en met & zónder dak boven het hoofd. Op de camping is iedereen gelijk en ontstaan gemakkelijk ontmoetingen. ‘De ideale samenleving in het klein’ zoals het Parool ons al noemde. Wij geloven in de kracht van ontmoetingen en vinden ontmoetingen tussen verschillende soorten mensen belangrijk voor het sociale klimaat van onze maatschappij. Naast het dichten van de kloven in de samenleving dragen De Buurtcampings bij aan armoede- en eenzaamheidsbestrijding, participatie, empowerment en natuurbeleving.

HET MEEST INCLUSIEVE EN SNELST GROEIENDE INITIATIEF VAN NEDERLAND
Het gaat goed met De Buurtcamping en we groeien hard. In 2013 begonnen met 1 camping in Amsterdam. In 2019 waren er al 35 campings verspreid door heel Nederland. Er is geen andere organisatie waarbij het zo goed lukt om alle bubbels uit de samenleving samen te smelten en daadwerkelijk ontmoetingen te creëren tussen deze bubbels. We hebben inmiddels een eigen opleidingstraject De BuurtCampus, online platform voor beheerders De CampingGids, radiostation Komkomkommer en huis-aan-huiskrant De Pleerol. Volgende zomer komen er verspreid door heel Nederland al 50 Buurtcampings. Onze droom om heel Nederland met elkaar te verbinden komt steeds dichterbij.

2021 – 2023. HET HELE JAAR VERBINDING: GROEI IN HET AANTAL CAMPINGS ÉN IN ACTIVITEITEN
In 2020 zouden er door heel Nederland 50 campings georganiseerd worden door zo’n 200 campingbeheerders en 2.000 vrijwilligers. Door corona konden deze niet doorgaan. Dat is dubbel zuur. Juist nu is er meer behoefte aan ontmoeting, eenzaamheidsbestrijding én vakantie dan ooit. Daarom willen we de komende jaren niet alleen doorgroeien in het aantal campings maar ook in activiteiten. Met een nieuw overkoepelend merk ‘De Buurt’ gaan we ons netwerk van buurtbewoners inzetten om het hele jaar door verbindende activiteiten te organiseren.

ORGANISATIE
De afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld van leuk project naar sociale onderneming. De Buurtcamping is een landelijke stichting zonder winstoogmerk met een ANBI status en staat onder toezicht van een bestuur. In 2018 hebben we een meerjarenfinanciering gekregen van Stichting Doen en VSBfonds die ons in staat heeft gesteld om te professionaliseren en onze groei door te zetten. Inmiddels werken er vier mensen op het hoofdkantoor in Amsterdam West; een operationeel manager, een projectleider, een projectmanager en een marketeer en werken we met een flexibele schil van freelancers. Ook adviseren de twee oprichters nog waar nodig. Sinds 2020 zijn we lid van Social Enterprise en toegelaten tot het register van de Code Sociale Ondernemingen.ten. Met een nieuw overkoepelend merk ‘De Buurt’ gaan we ons netwerk van buurtbewoners inzetten om het hele jaar door verbindende activiteiten te organiseren. De Buurtcamping beschikt over een verdienmodel met ‘eigen inkomsten’ door gemeentepakketten, licentiefees en sponsoring. We blijven daarnaast nog deels afhankelijk van subsidies. We hebben een aanvraag gedaan bij de VriendenLoterij, waarvan we in februari uitslag krijgen.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Bedrijfsvoering
• Opzetten van en uitvoering geven aan het organisatiebrede beleid
• Verantwoordelijk voor een goede werkomgeving en het functioneren van systemen (ICT, facilitair/ kantoor). Je zorgt dat bedrijfsmatige processen vloeiend lopen
• Opstellen, behalen, evalueren en indien nodig bijsturen van de doelstellingen zoals overeengekomen in de meerjaren- en jaarplannen
• Rapporteren aan het bestuur van De Buurtcamping en stakeholders (zoals fondsen en sponsors)
• Keuze voor en procesbegeleiding van toekomstige juridische vorm (stichting / vereniging / coöperatie)

Geld
• Opzetten, beheren, delegeren, bewaken en indien nodig bijsturen van het totale budget van De Buurtcamping
• Financiële verantwoording
• Fondsen- en sponsorwerving
• Bewaken van deadlines voor aanvragen en verantwoordingen

Leidinggeven/HR
• Zorgen voor adequate personeelsbezetting
• Aansturen en delegeren van het team
• Sturen op inhoudelijke ontwikkeling en evalueren/beoordelen medewerkers
• Structuur aanbrengen: zorgen voor een doelmatige taakverdeling en afstemming

Netwerk en relatiebeheer
• Met o.a. gemeenten, fondsen, sponsoren, VNG, Ministeries en andere maatschappelijke partners

WIE ZOEKEN WE?
Iemand die:
• als meewerkend voorman of -vrouw sociaal vaardig, communicatief sterk en integer is;
• ondernemend, ambitieus en resultaatgericht is en zakelijk en gestructureerd te werk gaat;
• in staat is om contacten te onderhouden en (nieuwe) partijen aan zich te binden;
• gericht is op strategische sturing en leidinggeven;
• ervaring heeft met leidinggeven en budgetverantwoordelijkheid;
• ervaring heeft met sponsor- en fondsenwerving is een vereiste, ervaring met een groeiende organisatie is een pré;
• ons team op korte termijn voor ca. 2-4 dagen per week komt versterken (afhankelijk van de uitkomst van de huidige fondsenwerving);
• De Buurtcamping wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daarom hebben we aandacht voor een diverse en inclusieve samenstelling van ons team zodat we gezamenlijk een krachtig team kunnen vormen.
• De voorkeur gaat verder uit naar een kandidaat die woont in de regio Amsterdam.

WAT BIEDEN WE?
• Enthousiast team van bevlogen professionals;
• Ondernemende, gedreven en snel groeiende omgeving;
• Inspirerende werkplek in Amsterdam West;
• Contract voor bepaalde tijd van zes maanden met intentie tot verlenging;
• Indicatie: tussen €4.200 en 4.700 bruto (bij fulltime / bij volledige toekenning van uitstaand fondsenwerving is een hoger maximum bespreekbaar) • Mogelijkheid om bij te dragen aan een socialere
samenleving!

PROCEDURE
Sluitingsdatum vacature: 24 januari
Eerste gesprekken: week van 1 februari
Tweede gesprekken: week van 8 februari
Keuze: 15 februari
Start: z.s.m.
Solliciteren kan door uiterlijk 24 januari 2021 een CV en motivatie te sturen naar vacatures@debuurtcamping.nl. Via dit mailadres kan je ook eventuele vragen stellen of een terugbelverzoek doen.

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE DOOR WERVING & SELECTIE BUREAUS WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

De buurtcamping

De Buurtcamping

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief