De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) biedt hoger kunstonderwijs en bestaat uit zes geprofileerde academies. Er studeren aan de AHK in totaal ongeveer 3.000 studenten aan de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De academies staan onder leiding van academiedirecteuren. De academies verzorgen bachelor- en masteropleidingen en leiden zelfstandige en internationaal georiënteerde kunstenaars, producenten, ontwerpers, creatieve professionals en kunstdocenten op. Elke academie verricht aan werkveld en onderwijs verbonden onderzoek in het aan de academie verbonden lectoraat. De lectoraten worden bijgestaan door het AHK-research centre.

Voor de Academie voor Theater en Dans zoekt de AHK een directeur.

Academie voor Theater en Dans
De Academie voor Theater en Dans (ATD) leidt op voor een grote diversiteit aan theater- en danspraktijken en is daarmee uniek in Nederland. Het is een breed georiënteerde academie, met 14 bacheloropleidingen, 3 masteropleidingen, 2 vooropleidingen, 2 associate degrees en een lectoraat/onderzoeksprogramma. Vakmatige en onderwijskundige vernieuwing is een permanent kenmerk van de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek. De bachelor-, master-, associate degree, vooropleidingen en het lectoraat (onderzoek) zijn onderverdeeld in drie domeinen: Theater, Dans en de DAS Graduate school.
De opleidingen zijn divers en hebben elk hun specifieke kenmerken, staf en studenten. Het masteronderwijs is samen met het onderzoekscluster en het pre-PhD-programma gebundeld in de DAS Graduate school.

Functie
De academie zoekt een academiedirecteur die een inclusieve gemeenschap creëert, voortbouwt op de ingezette koers en met enthousiasme en energie helpt om studenten en medewerkers een nieuw perspectief te geven in het door corona veranderde werkveld.

De opdracht en de verantwoordelijkheden van de directeur zijn uitgebreid omschreven in het profiel dat voor deze functie is opgesteld. Dit profiel is hier te downloaden:

Profiel_AHK_Directeur-ATD.pdf

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling conform cao-hbo.

Procedure
De ATD laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. De procedure is in- en extern opengesteld en er wordt gezocht via openbare kanalen (advertenties on- en offline) en via directe search (het benaderen van kandidaten). Zie ook www.vanderkruijs.com/atd

De AHK streeft in haar beleid het vergroten van culturele diversiteit na. De AHK kijkt met nadruk naar kandidaten met een biculturele achtergrond om op deze vacature te kunnen benoemen.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel Nederlandstalig cv) te sturen aan atd@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dewi Henneman of Dorothea van Rijnen op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
• Eerste gespreksronde met selectiecommissie: woensdag 26 mei van 14.00 – 20.00 uur.
• Gesprekken met adviescommissie: maandag 31 mei tussen 09.00 – 17.00 uur.
• Tweede gespreksronde met selectiecommissie: 7 juni van 16.00 – 20.00 uur.