De Werkgroep Fairtrade De Bilt wil graag zijn online zichtbaarheid vergroten met als doel het vergroten van de omzet van eerlijke producten in de Biltse winkels en in de horeca. Daarmee vergroten we de toekomstkansen voor producenten en hun familieleden in ontwikkelingslanden.

We beschikken over een website (www.fairtrade-debilt.nl), een Facebookpagina en een Twitteraccount (@FairtradeDeBilt), maar die willen we beter benutten. Ook willen we graag gebruik gaan maken van Instagram. De werkgroep bestaat uit gedreven vrijwilligers die hiervoor echter onvoldoende tijd en deskundigheid in huis hebben.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen en we denken daarbij aan een (vrijwillige) tijdsbesteding van maximaal 1 dagdeel per week.

Als jij denkt dat je de persoon bent die we zoeken, neem dan contact op met Henk Zandvliet, de voorzitter van de werkgroep: tel. 06 13 20 84 14 of henk.zandvliet@versatel.nl.

Starters4community

Starters4communities

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief