Stichting Juconi is op zoek naar algemene bestuursleden met een frisse, progressieve blik op fondsenwerving en besturen in het algemeen.

Over Juconi

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – JUCONI zet zich al sinds 1995 in om straat- en zwerfkinderen in Zuid-Amerika van het hopeloze leven op straat te bevrijden. Dit doet zij door fondsen te werven, waarmee projecten die deze kinderen in onderdak, voeding, kleding en onderwijs voorzien worden ondersteund. Ook worden projecten die de kinderen en hun gezinnen begeleiden in het (re)socialisatieproces gefinancierd.

Juconi staat voor ‘Junto con los niños’ wat ‘samen met de kinderen’ betekent. Wij zetten ons in voor kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika. Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, waar wij zorg dragen voor de exploitatie van het Corjuconi-tehuis, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. De activiteiten van Juconi worden door betrokken bestuursleden aangestuurd en uitgevoerd door twee bureaumedewerkers, met ondersteuning vanuit een bevriende organisatie. Het bestuur van Juconi is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur.

Kernactiviteiten van het bestuur

 • Uitzetten van beleid en bepalen van de (fondsenwervings-)strategie
 • Verantwoordelijk voor (het fiatteren van) bestedingen
 • Toezicht houden op de activiteiten van de stichting.
 • Fungeren als klankbord voor de bureaumedewerker t.a.v. uitvoering van het beleid
 • Extern verantwoorden van de activiteiten van het fonds

Profiel bestuurslid

Als bestuurslid heb je een frisse, progressieve blik op fondsenwerving en besturen in het algemeen.

We zoeken voor onze stichting minimaal 2 algemene bestuursleden die:

 • beschikken over organisatorische, zakelijke en/of bestuurlijke kwaliteiten en communicatief vaardig zijn
 • gemiddeld ongeveer 4 uur per maand beschikbaar hebben
 • een relevant netwerk hebben en dat actief in willen zetten voor de stichting
 • bereid en in staat zijn om samen met de andere bestuursleden en de bureaumedewerker na te denken over het beleid en de strategie
 • bereid zijn om zo vaak als nodig, maar minstens 3 keer per jaar te vergaderen
 • in een straal van 40 km rondom Den Haag wonen.

Kennis op financieel-economisch of juridisch gebied, en/of op het gebied van marketing en/of P.R. is zeker een pluspunt.

Wat bieden wij?

Wij bieden de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen, een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie en een vergoeding van gemaakte kosten. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 5 jaar te verlengen.

Aanvullende informatie
Kijk voor meer informatie over de stichting op www.juconi.nl  of neem contact op met Annik Wierenga (annik@juconi.nl of 070-3655650).

 

Reageren?
Voel je je aangesproken door bovenstaande en ben je bereid om je in te zetten voor een beter leven van straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika? Stuur je CV en motivatie dan voor 1 juni 2020 naar: annik@juconi.nl

 

Print

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – JUCONI

In 1995 werd Juconi Nederland opgericht om structureel hulp te bieden aan straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika. Een toenmalig …
Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief